Meklēt

Svētā Pētera bazilika Svētā Pētera bazilika 

Pāvesta darbības programma Lielā gavēņa un Lieldienu laikā

Vatikāns publicējis pāvesta Franciska pastorālās darbības programmu līdz šā gada aprīlim.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Šogad Lielais gavēnis sāksies 26. februārī. Šajā dienā Francisks dosies uz Aventīna pakalna esošo Svētās Sabīnes baziliku, lai vadītu Pelnu trešdienas dievkalpojumu. Tā laikā uz ticīgo galvām tiks kaisīti pelni. 1. martā, Lielā gavēņa pirmajā svētdienā, Svētais tēvs un Romas Kūrijas institūciju vadītāji uzsāks sešu dienu ilgas rekolekcijas. Arī šogad tās notiks Romas piepilsētā Aričā.

Piektdienas, 20. marta, pēcpusdienā Svētā Pētera bazilikā Francisks vadīs gandarīšanas dievkalpojumu, kura laikā ticīgie varēs saņemt Izlīgšanas sakramentu. 5. aprīlī, Palmu svētdienā, Svētā Pētera laukumā pāvests svinēs Euharistiju un vadīs procesiju, pieminot Jēzus triumfālo ienākšanu Jeruzalemē. Ceturtdienas, 9. aprīļa, rītā Svētā Pētera bazilikā Francisks svinēs Hrizmas pasvētīšanas Misi. Pagaidām netiek ziņots, kur šogad pāvests svinēs Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas dievkalpojumu. Aizvadītajos gados "Cena Domini" liturģiju viņš svinēja cietumā, migrantu uzturēšanās centrā un citās vietās.

10. aprīlī Francisks piedalīsies Kunga ciešanu liturģijā. Lielās piektdienas vakarā Romas Kolizejā viņš vadīs Krusta ceļu, ko translēs arī Latvijas televīzija. 11. aprīļa vakarā, plkst. 20.30, Svētā Pētera bazilikā pāvests svinēs Lieldienu vigīlijas Svēto Misi. Tās laikā viņš nokristīs vairākus katehumenus. 12. aprīlī, plkst. 10.00, ziedu un plaukstošu koku rotātajā laukumā Svētais tēvs vadīs Kristus augšāmcelšanās dievkalpojumu. Pusdienlaikā no bazilikas balkona viņš lasīs Lieldienu vēstījumu un sniegs apustulisko svētību "Urbi et orbi" – "Pilsētai un pasaulei". Svēto Misi pāvests svinēs arī 19. aprīlī, Lieldienu laika otrajā svētdienā, kas tiek saukta par Dieva žēlsirdības svētdienu.

13 februāris 2020, 11:31