Meklēt

2017. gada 27. decembra vispārējā audience, tikšanās ar slimniekiem 2017. gada 27. decembra vispārējā audience, tikšanās ar slimniekiem 

Publicēts pāvesta vēstījums 28. Pasaules Slimnieku dienai

Vatikāns publicējis pāvesta Franciska vēstījumu 28. Pasaules Slimnieku dienai, kas tiks atzīmēta 11. februārī. Tā temats: "Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu" (Mt 11, 28). Tā kā daudziem nabadzības dēļ nav pieejas veselības aprūpei, Francisks uzrunā ne vien slimniekus, bet arī veselības aprūpes institūcijas un visas pasaules valdības, pieprasot neatstāt novārtā sociālo taisnīgumu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vēstījumā pāvests raksta, ka minētie Svēto Rakstu vārdi norāda uz noslēpumaino žēlastības ceļu un izsaka cilvēka Dēla, Jēzus Kristus, solidaritāti ar cietējiem. "Cik daudzi cieš miesā un garā!" uzsver Francisks un atgādina, ka Jēzus aicina visus doties pie Viņa un apsola atvieglojumu un atspirdzinājumu. Kad Jēzus izrunā vārdus "nāciet pie manis", Viņa acu priekšā ir cilvēki, kurus Viņš ik dienas satiek, staigājot pa Galilejas ceļiem – daudzi vienkāršie ļaudis, nabagi, slimie, grēcinieki, likuma nastas un cietsirdīgās sociālās sistēmas atstumtie. Šie ļaudis vienmēr steidzas pie Jēzus, lai klausītos Viņa vārdu – vārdu, kas dod cerību.

Pāvests atgādina, ka 28. Pasaules Slimnieku dienā Jēzus vēršas ar aicinājumu pie slimajiem, apspiestajiem un nabagiem, kuri prot būt pilnīgi atkarīgi no Dieva un kuriem, pārbaudījumu nastas ievainotiem, ir vajadzīga dziedināšana. Tiem, kuri sava trausluma, sāpju un vājuma dēļ dzīvo bailēs, Jēzus neuzliek likuma nastu, bet dāvā savu žēlsirdību, tas ir, pats savu personu, kura atjauno – skaidro Francisks. Jēzus uzlūko ievainoto cilvēci. Viņam ir redzošas acis, jo tās lūkojas dziļumā. Viņa skatiens nemētājas vienaldzīgi turpu šurpu, bet apstājas un pieņem visu cilvēku, katru cilvēku, ar tādu veselību, kāda tam ir, nevienu neatstumjot. Viņš aicina katru ienākt Viņa dzīvē, lai piedzīvotu, kas ir maigums.

Jēzus šādi izturas tāpēc, ka pats pieredzēja cilvēciskās ciešanas un saņēma atspirdzinājumu no sava Tēva. Pāvests atgādina, ka tiem, kurus nospiež dažāda veida slimību nastas, ir vajadzīga cilvēcīga attieksme un personiska pieeja. Viņiem ir vajadzīga ne tikai ārstēšana, bet arī aprūpe, atbalsts un uzmanība, lai piedzīvotu integrālu dziedināšanu. Vienu vārdu sakot, šiem cilvēkiem ir nepieciešama mīlestība.

Francisks arī norāda, ka slimniekiem ir pievērsts Jēzus skatiens un Viņa sirds, no kurienes nāk gaisma tumsas brīžos un cerība, kas nes mierinājumu. Jēzus tos aicina doties pie Viņa. Viss nemiers un jautājumi, kas rodas šajā miesas un gara "naktī", Jēzū tiek pārdzīvoti citādā veidā, proti, slimais cilvēks saņem spēku, lai veiksmīgi tiktu ar tiem galā. Kristus mums neatstāja gatavas receptes, bet ar savām ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos atbrīvo mūs no ļaunuma jūga – uzsver pāvests.

Turpinājumā Svētais tēvs norāda, ka slimniekiem ir vajadzīga īpaša vieta, kur tie varētu saņem atspirdzinājumu un palīdzību, un šī vieta ir Baznīca. Pāvests runā arī par veselības aprūpes darbinieku, mediķu, medmāsu un medbrāļu, administratīvā personāla, sanitāru un brīvprātīgo svarīgo ieguldījumu kalpošanā slimniekiem. Viņš veselības aprūpes darbiniekiem atgādina, lai viņu darbība vienmēr būtu vērsta uz cilvēka personas cieņas un dzīvības aizstāvēšanu. "Atcerēsimies, ka dzīvība ir svēta un tā pieder Dievam. Līdz ar to tā ir neaizskarama", uzsvērts dokumentā. Dzīvību pienākas pieņemt, sargāt un aizstāvēt, un to vienlaicīgi pieprasa gan veselais saprāts, gan arī ticība uz Dievu, kurš ir dzīvības autors. Lai varētu palikt uzticīgiem šim "jā" dzīvībai, dažreiz ir jāseko savai sirdsapziņai. "Katrā ziņā," piebilst Francisks, "jūsu kristīgās mīlestības vadīta profesionalitāte būs labākais kalpojums patiesām cilvēktiesībām, tas ir, tiesībām uz dzīvību. Kad nevarēsiet izārstēt, tad tomēr vienmēr varēsiet aprūpēt ar tādiem žestiem un procedūrām, kas nes slimniekam atspirdzinājumu un mierinājumu".

Vēstījuma Pasaules Slimnieku dienā noslēgumā Svētais tēvs apliecina, ka domā par tiem slimniekiem visā pasaulē, kuri nevar saņemt veselības aprūpi, jo dzīvo nabadzībā. Šajā sakarā viņš vēršas pie veselības aprūpes institūcijām un visas pasaules valdībām ar prasību, lai tās ekonomisko apsvērumu dēļ neatstāj novārtā sociālo taisnīgumu un, ievērojot solidaritātes un subsidiaritātes principus, dara visu iespējamo, lai visiem būtu pieeja vajadzīgajai veselības aprūpei. Visus slimniekus, viņu ģimenes locekļus, kā arī veselības aprūpes darbiniekus pāvests uztic Dievmātei, kura ir Slimnieku veselība, ar mīlestību apliecina, ka lūdzas par visiem, un dod savu apustulisko svētību.

03 janvāris 2020, 13:33