Meklēt

Kardināls Prospers Stenlijs Grehs Kardināls Prospers Stenlijs Grehs 

Mūžībā aizgājis kardināls Prospers Grehs

Mūžībā aizgājušais kardināls Prospers Grehs bija liela autoritāte Maltas sabiedrībā un Baznīcā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

30. decembrī Romā 94 gadu vecumā mūžībā aizgājis kardināls Prospers Grehs, izcils Baznīcas svēto tēvu darbu pazinējs un viena no populārākajām personībām Maltā. 2013. gadā, konklāva atklāšanas ceremonijā, kardināls Grehs uzrunāja Siksta kapelā sapulcējušos kardinālus. «Es vienmēr esmu izjutis lielu cieņu pret kardinālu un viņa sniegto kristīgās dzīves liecību», – līdzjūtības telegrammā raksta pāvests Francisks.

Stenlijs Grehs vēlējās kļūt par ārstu. Tomēr tad, kad uzsāka medicīnas studijas, sākās Otrais pasaules karš, un viņš nokļuva pretgaisa aizsardzības vienībā. Kara laikā viņš iestājās augustīniešu ordenī, kur pieņēma Prospera vārdu. Grehs bija apdāvināts un neparasti darbīgs cilvēks. Viņš studējis filozofiju, teoloģiju un psiholoģiju. 1953. gadā ieguvis teoloģijas doktora grādu Romas universitātē. Vēlāk strādājis dažādās augstskolās un studējis semītu valodas Oksfordas un Kembridžas universitātēs. 1961. gadā atgriezies Romā, un, kā izrādījās, uz visiem laikiem.

Prospers Grehs ir viens no Pontifikalā Patroloģijas institūta dibinātājiem. Šīs mācību iestādes mērķis ir padziļināt zināšanas par Baznīcas svēto tēvu darbiem. Viņš ir arī daudzu grāmatu un zinātnisko rakstu autors. 1984. gadā nominēts par konsultantu Ticības mācības kongregācijā. Pāvests Benedikts XVI 86 gadus veco augustīniešu priesteri uzņēma Kardinālu kolēģijā. Tas bija īpašs notikums Maltas iedzīvotājiem.

Pēc kardināla Prospera Greha nāves Kardinālu kolēģijā ir 223 kardināli, no kuriem 124 ir balsstiesīgi. Ceturtdien, 2. janvārī, Svētā Pētera bazilikā notika Maltas kardināla bēru dievkalpojums. Tajā piedalījās arī pāvests Francisks.

02 janvāris 2020, 11:28