Meklēt

Pāvests tiekas ar Kongo DR prezidentu Pāvests tiekas ar Kongo DR prezidentu 

Kongo DR prezidenta vizīte Vatikānā

Piektdien, 17. janvārī, Vatikānā pāvests Francisks pieņēma audiencē Kongo Demokrātiskās Republikas prezidentu Feliksu Antoniju Čisekedi un viņa vadīto delegāciju.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Draudzīgā sarunā tika pausts gandarījums par labām attiecībām starp valstīm, ka arī par vienošanās līguma starp Svēto Krēslu un Kongo Demokrātisko Republiku ratifikāciju, kas notika 17. janvārī. Tika izcelts Katoliskās Baznīcas ieguldījums demokrātijas procesa, kopējā labuma un sabiedrības integrālās attīstības veicināšanā, īpaši izglītības un veselības aprūpes jomās. Tikšanās laikā tika pārrunāta arī pašreizējā situācija Kongo Demokrātiskajā Republikā, lielu uzmanību veltot austrumu rajonā dzīvojošo cilvēku ciešanām, kuri sāpīgi izjūt bruņoto konfliktu un Ebolas vīrusslimības sekas. Abas puses pauda vienprātību tādos jautājumos, kā nepieciešamību veicināt sadarbību nacionālajā un starptautiskajā līmenī, respektēt katras personas cieņu, rūpēties par bēgļiem un atstumtajiem, sniegt palīdzību un iestāties miera labā.

Kongo Demokrātiskās Republikas prezidents Felikss Antonijs Čisekedi tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pjetro Parolinu un Ārlietu nodaļas vadītāju arhibīskapu Paulu Gallageru.

17 janvāris 2020, 13:18