Meklēt

Pāvests svin Svēto Misi Pāvests svin Svēto Misi 

Dieva aicinājums ir dāvana, ko saņemam par velti

Būt kristietim, priesterim vai bīskapam ir Dieva dāvana, ko esam saņēmuši par velti. Šo dāvanu mēs nevaram nopirkt. Pāvests Francisks to atgādināja svētajā Misē, kuru svinēja otrdienas rītā, 21. janvārī, Vatikāna viesu nama kapelā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Savā homīlijā pāvests komentēja šai dienai paredzēto lasījumu no Samuela pirmās grāmatas. Tajā stāstīts par Samuelu, kurš tika sūtīts svaidīt vienu no Jesses dēliem. Pravietis ir aicināts neapstāties pie izvēlētās personas ārējā aspekta, bet skatīties uz viņu ar Dieva acīm. Tādā veidā tika svaidīts Dāvids – visjaunākais no brāļiem. Jauneklis turējās malā, ganīja avis, un neviens nepievērsa viņam uzmanību. Bet tieši pār viņu nonāca Svētais Gars. Izvēlēts tika vismazākais, tas, kuram nebija nekādu titulu, kuram vispār nekā nebija un kurš nepiedalījās karā. Šis stāsts vēstī par Dieva aicinājumu, ko katrs cilvēks saņem par velti.

Dievkalpojuma dalībniekus pāvests mudināja aizdomāties, kāpēc Kungs ir izvēlējis tieši mani? Vai Viņš izvēlas tādēļ, ka es esmu dzimis kristīgā ģimenē, vai dzīvoju kristīgā zemē? Nē. Tik daudzi cilvēki, kuri ir dzimuši kristīgās ģimenēs, dzīvo kristīgās zemēs, atmet Dievu, attālinās no Viņa. Francisks skaidroja, ka Dieva izvēle nav atkarīga no mūsu nopelniem. Kunga aicinājums ir liela dāvana, ko saņemam par velti. "Ko mēs varam darīt?" – viņš jautāja. "Būt svētiem! Svētums nozīmē pieņemt Kunga dāvanu un īstenot to savā dzīvē. Vislielākā dāvana ir Svētais Gars", – atgādināja Francisks.

“Būt kristiešiem, būt priesteriem, būt bīskapiem ir tikai un vienīgi dāvana. Un mēs pamazām sākam apzināties pazemības nozīmi. Mēs saņemam dāvanu bez mūsu nopelniem. Mūsu pienākums ir nepazaudēt šo dāvanu. Mēs visi esam Kunga svaidītie, tāpēc ir jācenšas neapraipīt šo svaidījumu, kas veido mūs par kristiešiem, priesteriem un bīskapiem. Tā ir dāvana, kuru mums pazemīgi jāpieņem un jāsargā. Un kāda ir vislielākā dāvana? Tas ir Svētais Gars. Kad Dievs mūs izraudzīja, Viņš dāvāja mums Svēto Garu. Tā ir žēlastība, dāvana, ko saņemam bez mūsu nopelniem.”

Noslēgumā pāvests norādīja uz karali Dāvidu, kurš paņemts no sava ganāmpulka, izvēlēts no savas tautas vidus. Ja kristieši, it īpaši priesteri un bīskapi, aizmirsīs par savu tautu, jutīsies pārāki, tad Dieva dāvana tiks atmesta. Katram no mums ir jāapzinās šīs dāvanas vērtību, lielumu un skaistumu, – sacīja Francisks.

22 janvāris 2020, 13:29