Meklēt

Priesteris Ježi Popeluško Priesteris Ježi Popeluško 

Atklāta izstāde par godu priesterim Ježi Popeluško

Sakarā ar 40. gadskārtu, kopš kustības “Solidarnošč” dibināšanas, Pontifikālajā Saleziāņu universitātē Romā ir atklāta izstāde, kas veltīta komunistu nomocītajam poļu priesterim Ježi Popeluško. Sarīkotās ekspozīcijas mērķis ir pagodināt cilvēku, kura ticības liecība arī šodien kalpo par iedrošinājumu tiem, kas tiek vajāti reliģisku un politisku apsvērumu dēļ, un kas darbojas cilvēktiesību aizsardzības labā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Ježi Popeluško bija kustības “Solidarnošč” kapelāns, drosmīgs priesteris, kurš mīlēja brīvību un patiesību, bija vienmēr tuvs slimniekiem, nabadzīgajiem un vajātajiem. Homīlijās, ko viņš teica, dominēja tādi temati kā reliģiskās un domas brīvības aizsardzība, cilvēktiesību ievērošana un taisnīgums. Priesteris nebaidījās par tiem runāt, neraugoties uz komunistu cenzūru. Varšavā viņš svinēja “Svētās Mises par Dzimteni”, kurās atklāti kritizēja tolaik pastāvošo režīmu.

Daudzu poļu atmiņā ir palicis priestera Popeluško izteiktais pamudinājums lūgt Kungam brīvības no bailēm, terora, un visvairāk par visu no atriebības dāvanu. Šo pamudinājumu viņš izteica savā pēdējā Svētajā Misē 1984. gada 19. oktobrī. Minētie vārdi ir viņa atstātais garīgais mantojums poļu tautai. Dažas stundas vēlāk viņš tika sagūstīts, spīdzināts un nogalināts. To izdarīja četri Iekšlietu ministrijas funkcionāri.

30. oktobrī priestera Ježi Popeluško ķermenis tika atrasts Vislas upes ūdeņos. Viņa bēru dievkalpojumā piedalījās pusmiljons cilvēku. Kopš tā laika ap 18 miljonu ir apmeklējuši šī mocekļa kapu Varšavā, blakus svētā Staņislava Kostkas baznīcai, kurā viņš kalpoja. 1987. gadā pie kapa ieradās arī svētais Jānis Pāvils II. 2010. gadā pāvests Benedikts XVI priesteri Ježi Popeluško iecēla svētīgo kārtā.

Izstādi, kas no 9. līdz 31. janvārim notiek Romā, atklāja Polijas vēstnieks pie Svētā Krēsla Janušs Kotaņskis.

21 janvāris 2020, 18:49