Meklēt

2019.12.13  Jaunā "Scholas Occurentes" sēdekļa inaugurācija 2019.12.13 Jaunā "Scholas Occurentes" sēdekļa inaugurācija 

Vatikānā nodibināta "Scholas Occurentes" nodaļa

Pāvests ir iesvētījis jaunu “Scholas Occurentes” sēdekli. Tas atradīsies Svētā Kaliksta kompleksā Vatikānā. “Scholas Occurentes” nodaļas ir nodibinātas arī Japānā, Argentīnā, ASV, Haiti, Izraēlā, Mozambikā, Meksikā, Spānijā un Itālijā. Šo zemju pārstāvji bija ieradušies uz jaunās nodaļas atklāšanas ceremoniju, daži citi ar pāvestu sarunājās videokonferencē. Jaunieši, tai skaitā sporta, mākslas, uzņēmējdarbības pārstāvji, ar dziesmām apsveica Francisku viņa 50 gadu priesterības jubilejā.

Inese Šteinerte - Vatikāns   

  “Scholas Occurentes” veic izglītības darbu 190 pasaules valstīs un apvieno 500 institūciju visā pasaulē. Vatikāna nodaļas atklāšanas ceremoniju ar savu klātbūtni pagodināja piecu Latīņamerikas valstu – Argentīnas, Brazīlijas, Kolumbijas, Paragvajas un Belīzes pirmās lēdijas. Viņas ir nolēmušas atbalstīt   “Scholas Occurentes” fondu.

Uzrunājot klātesošos, pāvests izteica atzinību par “Scholas Occurentes” spēju saskatīt un attīstīt jauniešu talantus. Svētais tēvs uzsvēra, ka šīs skolas nenodarbojas ar prozelītismu, bet veicina brīvību, jo vēlas likt izpausties tam, ko katrs nes savā sirdī, un kas palīdz augt un veidot savu nākotni.

16 decembris 2019, 14:26