Meklēt

Tezē jauniešu tikšanās Tezē jauniešu tikšanās 

Svētā tēva vēstījums Tezē jauniešu tikšanās dalībniekiem

Pāvests Francisks nosūtījis vēstījumu Tezē kopienas rīkotās 42. Eiropas jauniešu tikšanās dalībniekiem. Šogad Tezē gadumijas saiets notiks Vroclavā, Polijā, svētā Jāņa Pāvila II dzimtenē. Tas sāksies 28. decembrī un ilgs līdz 1. janvārim. Tikšanās temats: "Vienmēr ceļā, nekad nezaudēt saknes".

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vatikāna valsts sekretāra, kardināla Pjetro Parolina parakstītajā vēstījumā Svētais tēvs apliecina, ka lūdzas par Tezē tikšanās dalībniekiem un mudina viņus kopā ar Polijas kristiešiem padziļināti pārdomāt minēto tematu. Polija ir zeme ar ticības saknēm – viņš raksta. Šīs saknes ļāva poļu tautai noturēties lielo pārbaudījumu laikā, kad tika satricināta tās cerība. "Jūs redzēsiet, ka ir daudz ko mācīties no tiem, kuri palika uzticīgi Kristum, kad varēja rasties kārdinājums padoties vieglākai izejai. Šie kristieši uzdrošinājās ticēt citādākai nākotnei."

Turpinājumā pāvests aicina jauniešus doties ceļā, iziet pretī citiem un atbildēt mūsdienu sabiedrības jaunajiem izaicinājumiem. "Saknes nav mezgli, kas mūs piesaista citiem laikiem un neļauj iemiesoties mūsdienu pasaulē…. Tieši pretēji, tas ir enkurs, kas mums ļauj attīstīties un atbildēt jaunajiem izaicinājumiem", raksta Francisks, atsaucoties uz savu šī gada martā parakstīto, jauniešiem veltīto, apustulisko pamudinājumu "Christus vivit" (n. 200).

Svētais tēvs norāda, ka došanās ceļā saistās ar lielu prieku. Reizēm mums nākas doties ceļā kā Ābramam, iepriekš nezinot, uz kurieni jādodas. Taču mums vienmēr jābūt tam gataviem, lai kļūtu par Evaņģēlija lieciniekiem un pilnvērtīgi atrastos līdzās tiem, kuri ir mums apkārt, sevišķi, vistrūcīgākajiem un visnelaimīgākajiem. "Negaidiet rītdienu, lai ar savu enerģiju, drosmi un radošumu ņemtu dalību pasaules pārveidošanā", mudina pāvests jauniešus. "Jūs esat Dieva, kurš grib jūs redzēt auglīgus, tagadne".

Noslēgumā kardināls Parolins raksta, ka Svētais tēvs dod visiem savu svētību – jauniešiem, Tezē kopienas brāļiem un ģimenēm un draudzēm, kas uzņems tikšanās dalībniekus. Arī Marija bija tā, kura "steigšus" devās ceļā (Lk 1, 39). Francisks novēl, lai viņas ticība atbalsta jauniešu dedzību un palīdz tiem būt uzticīgiem viņas Dēlam.

Atgādinām, ka šādas ikgadējās Eiropas jauniešu tikšanās ir daļa no "Uzticības svētceļojuma uz zemes", ko Tezē kopiena rīko jau vairāk kā četrdesmit gadu. Jaunieši, kuri tajās piedalās, pulcējas, lai kopā lūgtos, dažas dienas piedalītos vietējās Baznīcas dzīvē un iedziļinātos tādās tēmās kā izpratnē balstītas attiecības starp tautām, miers, jautājumos par ticību un iesaisti sabiedrībā. Viens no mērķiem ir dot jauniešiem iespēju piedzīvot Baznīcu kā draudzības, viesmīlības un sadraudzības vietu.

"Laikā, kad Eiropas veidošana sastopas ar daudzām pretestībām, kad starp tautām pieaug nesaskaņas", lasām pasākuma interneta lapā, "tikšanās Polijā ļaus tūkstošiem jauniešu pieredzēt to, ka savstarpējā uzticēšanās var tikt veidota".

Vēstījumu 42. Eiropas jauniešu tikšanās dalībniekiem nosūtījis arī Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs Bartolomejs, Jorkas arhibīskaps un Anglijas primass Džons Sentamu, Baznīcu Ekumeniskās padomes ģenerālsekretārs Olavs Fikse Tveits un citas ievērojamas personības.

27 decembris 2019, 14:05