Meklēt

Jauno vēstnieku pie Svētā Krēsla akreditācijas ceremonija Jauno vēstnieku pie Svētā Krēsla akreditācijas ceremonija 

Pāvests jaunajiem vēstniekiem: "Veidojiet taisnīgāku pasauli!"

Ceturtdien, 19. decembrī, Vatikānā pāvests Francisks pieņēma Seišelu salu, Mali, Andoras, Kenijas, Latvijas un Nigēras pilnvaroto vēstnieku pie Svētā Krēsla akreditācijas vēstules.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests Francisks ar jauno vēstnieku pie Svētā Krēsla starpniecību nosūtīja sveicienus sešu valstu prezidentiem.

“Mūsu tikšanās norisinās laikā, kad kristieši visā pasaulē gatavojas svinēt Tā piedzimšanu, kuru mēs saucam par miera Karali. Miers ir cilvēces sapnis. Tas ir cerības ceļš, kas ietver dialogu, izlīgumu un ekoloģisko atgriešanos. Mūsdienu pasaulē, kurā notiek civilie, reģionālie un starptautiskie konflikti, valda sociālā sašķeltība un nevienlīdzība, ir svarīgi sākt konstruktīvu un radošu dialogu, kas balstītos uz godīguma un patiesības pamatiem, lai veicinātu mieru un solidaritāti starp cilvēkiem un visā sabiedrībā, - teica pāvests Francisks. Arī katoļu Baznīca sniedz svarīgu ieguldījumu katra cilvēka un visas tautas kopējā labuma veicināšanā. Es ļoti ceru, ka jūsu misija sekmēs ne tikai labo attiecību starp jūsu valstīm un Svēto Krēslu nostiprināšanos, bet arī taisnīgākas un labākas pasaules veidošanu, kurā tiktu respektēta katra cilvēka dzīvība, cieņa un tiesības.”

Uzrunas turpinājumā pāvests uzsvēra, ka ceļš uz mieru sākas ar atvērtību izlīgumam. Runa ir par atteikšanos no vēlmes dominēt pār citiem un iemācīšanos uzlūkot citus kā Dieva bērnus, kā savus brāļus. Patiesas savstarpējas cieņas gaisotne veidosies tikai tad, kad atmetīsim vienaldzību un bailes, – atgādināja Francisks.

“Arvien biežāk mēs redzam, ka mieru kavē arī cieņas trūkums pret mūsu kopīgajām mājām un, jo īpaši ļaunprātīga dabas resursu izmantošana, kas tiek uzskatīta par tūlītējas peļņas avotu, nedomājot par to, ko šāda rīcība nodara vietējiem iedzīvotājiem un pašai dabai. Šodienas pasaule saskaras ar daudziem sarežģītiem izaicinājumiem, kas attiecas uz vides aizsardzību ne tikai tagadnē, bet arī tuvākajā nākotnē.”

Svētais tēvs pieminēja nesen Vatikānā notikušo Amazones Bīskapu sinodi, kurā izskanēja aicinājums no jauna izvērtēt attiecības starp cilvēku kopienu un zemi, starp tagadni un pagātni, starp pieredzi un nākotnes cerību. Šodien ir steidzami vajadzīga apņemšanās atbildīgi pārvaldīt zemi un tās resursus visos līmeņos, sākot ar audzināšanu ģimenē, pilsoniskās apziņas stiprināšanu, beidzot ar politisko un ekonomisko lēmumu pieņemšanu. Kopējais labums un kopīgās mājas, kurā mēs dzīvojam, pieprasa apvienot spēkus labklājības un katra cilvēka integrālas attīstības veicināšanā, – Seišelu salu, Mali, Andoras, Kenijas, Latvijas un Nigēras pilnvaroto vēstnieku pie Svētā Krēsla akreditācijas ceremonijas uzrunā teica Francisks.

19 decembris 2019, 11:32