Meklēt

Ilustratīvs attēls Ilustratīvs attēls 

Pāvests atceļ "pontifikālo noslēpumu" seksuālās vardarbības lietās

17. decembrī Francisks ir izdevis dekrētu par pontifikālā noslēpuma atcelšanu garīdznieku veikto seksuālo noziegumu lietu izmeklēšanā un ieviesis izmaiņas likumā, kas attiecas uz bērnu pornogrāfiju. Kategorijā "delicta graviora" ir iekļauta pornogrāfisko attēlu glabāšana un izplatīšana ar personu līdz 18 gadiem piedalīšanos.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Šim lēmumam ir vēsturiska nozīme", – saka arhibīskaps Čārlzs Šikluna. Ticības mācības kongregācijas sekretāra vietnieks skaidro, ka pāvesta apstiprinātā dokumenta mērķis ir veicināt ciešāku sadarbību ar laicīgajām tiesībsargāšanas iestādēm. Maltas arhibīskaps teica:

“Paskatīsimies uz grūtībām, kādas pastāvēja līdz šim. Piemēram, cietušais nevarēja uzzināt spriedumu, kāds tika noteikts pēc apsūdzības iesniegšanas, jo pastāvēja tā dēvētais pontifikālais noslēpums. Arī citi ziņojumi un informācija bija ierobežota, jo pontifikālais noslēpums ir augstākā slepenības pakāpe Kanonisko tiesību konfidencialitātes sistēmā. Tagad pāvests ir atcēlis šo slepenību, kas tika izmantota garīdznieku seksuālo noziegumu noklusēšanai. Tas gan nenozīmē, ka informācija būs publiski pieejama, bet tiks nodrošināta ciešāka sadarbība ar laicīgajām tiesībsargāšanas iestādēm. Piemēram, diecēzei, kura ir savākusi lietas materiālus, vairs nav pienākuma ievērot tā dēvēto pontifikālo noslēpumu un var pieņemt lēmumu, ja ir tāda vajadzība, sadarboties ar laicīgajām iestādēm, nododot tām dokumentu kopijas. Šis dekrēts, šie jaunie noteikumi, norāda arī uz pienākumu aizsargāt personas privātumu, iesaistīto cilvēku labo vārdu un viņu personisko cieņu. Protams, izmeklēšanas laikā ir jāievēro noteikta veida konfidencialitāte. Runa nav par to, ka konkrētas lietas dokumentācija kļūs publiski pieejama, bet gan par to, ka tiks atvieglota sadarbība ar valsts iestādēm un ieinteresētajām pusēm, kurām ir tiesības pieķlūt šādai dokumentācijai.”

Dokumentā teikts, ka informācija par seksuāliem noziegumiem Baznīcas vadītājiem ir jāaizsargā, lai rūpētos par tās drošību, integritāti un konfidencialitāti. Pontifikālā noslēpuma atcelšana nepilngadīgo ļaunprātīgas izmantošanas lietu izmeklēšanā ir šā gada februārī Vatikānā notikušās bīskapu sanāksmes un Apustuliskās vēstules Vos estis lux mundi auglis, teica Vatikāna vadošais seksuālo noziegumu izmeklētājs.

18 decembris 2019, 13:56