Meklēt

Armijas kapelāni tiekas ar pāvestu Francisku Armijas kapelāni tiekas ar pāvestu Francisku 

Pāvests Francisks par armijas kapelānu misiju

«Jūs esat aicināti palīdzēt karavīriem un armijas personālam atvērt sirdis universālajai mīlestībai, kas tuvina un vieno cilvēkus, neraugoties uz izcelsmes, rases, kultūras un reliģijas atšķirībām», pāvests teica armijas kapelāniem, kuri šajās dienās Romā piedalījās formācijas kursā, kas bija veltīts starptautiskajām tiesībām.

Silvija Krivteža - Vatikāns

«Brīvības atņemšana bruņota konflikta situācijā. Armijas kapelānu misija», – šādam tematam veltīta sanāksme, kas no 29. līdz 31. oktobrim norisinājās Pontifikālajā patristikas studiju institūtā «Augustinianum». Tajā piedalījās bīskapi un armijas kapelāni no daudzām valstīm. Kursu noslēgumā viņi tikās ar pāvestu Francisku. 

Svētais tēvs mudināja atmest «kārdinājumu redzēt citos tikai ienaidnieku, kas ir jāiznīcina, nevis Dieva radītas un cieņas apveltītas personas». «Arī bruņota konflikta situācijās cilvēka dzīvība ir svēta», piebilda pāvests. Cilvēka cieņas un integritātes respektēšana nevar būt atkarīga no rīcības. Tas ir morāls pienākums, kas attiecas uz katru cilvēku, uzsvēra Svētais tēvs. Uzrunā Francisks norādīja, ka kapelānu, kuri dzīvo un darbojas aizsardzības jomā, pienākums ir kalpot cilvēkam, stiprinot viņa cieņu un tiesības.

“[Es domāju par tiem no jūsu vidus, kuri ir tuvu saviem karavīriem starptautisko konfliktu situācijās. Jūs esat aicināti palīdzēt viņiem atvērt sirdis uz universālo mīlestību, kas tuvina un vieno cilvēkus, neraugoties uz izcelsmes, rases, kultūras un reliģijas atšķirībām, - teica pāvests. Lai tas notiktu, vispirms vajag ieguldīt laiku un spēkus audzināšanas darbā, sadarbojoties ar ģimenēm un ticīgo kopienām. Tas palīdzēs jauniešiem nodibināt draudzību, atklāt sapratnes, tolerances un labestības vērtību nozīmi. Šodien ir svarīgi būt atvērtiem pret citām kultūrām un tautu garīgajām bagātībām, gataviem stiprināt brālību un iesaistīties vienas lielas ģimenes attīstības veicināšanā.]”

01 novembris 2019, 12:30