Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Svētā Franciska svētki Vatikāna dārzos

Svētais Francisks no Asīzes ir integrālās ekoloģijas visskaistākais piemērs, enciklikā Laudato sì raksta pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vatikāna dārzos piektdien norisinājās svētā Franciska, Itālijas aizbildņa, svētku pasākums, kurā piedalījās arī pāvests Francisks. Tā bija gan pateicība Dievam par radīto, gan Amazones reģionam veltītās Bīskapu sinodes novēlēšana Asīzes Franciska aizbildniecībai. Uzrunājot svētku dalībniekus, pāvests pauda prieku par iespēju svinēt svētā Franciska svētkus Vatikānā. «Esi slavēts, mans Kungs!» – šie vārdi no Māsas Saules dziesmas ir pateicība Dievam par visu radīto. Tā ir svētā Franciska pateicība par vēja, uguns, ūdens un mātes Zemes skaistumu. Šie četri elementi simbolizē kosmosu un apliecina universālo brālību.

Asīzes «Poverello» dziesmas vārdi «Laudato sì» ir arī pāvesta enciklikas, kas veltīta rūpēm par kopējām mājām jeb planētu Zemi, nosaukums. Svētais tēvs sacīja, ka šodien simboliski iesākam Amazones Bīskapu sinodi, un novēlēja to svētā Asīzes Franciska aizbildniecībai, lai viņš palīdz atklāt «Baznīcas jaunos ceļus integrālas ekoloģijas veicināšanā». Pasākuma ietvaros pāvests iestādīja ozolu, kas tika atvests no Asīzes. Zemi atnesa astoņi cilvēki – Amazones iezemiešu tautu pārstāvji.

04 oktobris 2019, 13:29