Meklēt

Amazonei veltītās Bīskapu sinodes logo Amazonei veltītās Bīskapu sinodes logo 

Sinodes ietvaros sākas darbs mazajās grupās

Bīskapu sinodē sākas darbs grupās, kas latīņu valodā tiek sauktas par “circuli minores” – „mazās grupas”. Pie tām pieder ne tikai kardināli un bīskapi, bet arī visi Sinodes dalībnieki.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vatikānā turpinās Amazones reģionam veltītā Bīskapu sinode. Pēc sešām sesijām, kurās bīskapi, auditori un eksperti dalījās savā pieredzē, 10. oktobra rītā sākās darbs mazajās grupās. Vatikāna komunikācijas dikastērija prefekts Paolo Ruffini skaidroja, ka līdz šim tika apspriesti trīs svarīgi temati: ekoloģija, evaņģelizācija un Evaņģēlija inkulturācija, un Baznīcas Amazonē nākotnes cerības un iespējas. Daudzi dalībnieki runāja par ekoloģijas krīzi, nekontrolētu dabas resursu izmantošanu, vardarbību pret zemi un tajā dzīvojošiem cilvēkiem, kā arī par nepieciešamību respekēt Amazones tautu tiesības.

Uzrunās tika pausta pārliecība, ka šodien neatliekams uzdevums ir atjaunot attiecības starp cilvēku un radīto pasauli, stiprināt dialogu starp kultūrām, padziļināt evaņģelizāciju un veicināt Kristus vēsts inkulturācijas procesu. Runājot par Baznīcas nākotni, sinodes dalībnieki norādīja uz nepieciešamību apzināties un labāk saprast izaicinājumus, kādi pastāv šajā reģionā. Tika runāts par misijām, priesteru trūkumu, laju lomu kopienas dzīvē, sakramentu nozīmi, kā arī par priesteru, diakonu un laju garīgās formācijas iespējām, uzsverot, ka, meklējot jaunus ceļus, ir jāatmet Baznīcas un kopienas klerikālā vīzija. Šodien iezemiešu tautu pārstāvji universālās Baznīcas sirdī ieliek Amazones iedzīvotāju sāpju saucienus. Amazone ir plaša misiju zeme, kas bagātīgi slacīta ar mocekļu asinīm. Sinodes dalībnieki ir aicināti meklēt jaunus evaņģelizācijas ceļus, lai netiktu noslāpēts misionārais gars šajā reģionā, piebilda Vatikāna komunikāciju dikastērija prefekts Paolo Rufini.

11 oktobris 2019, 12:15