Meklēt

Bīskapu sinode Bīskapu sinode 

Bīskapu sinode: Spodrināt Baznīcas Amazonē seju

«Svētā Gara vadīti, mēs centīsimies meklēt jaunus ceļus», apliecināja kardināls Lorenco Baldisseri, uzrunājot Amazones bīskapu sinodes dalībniekus.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vatikānā norisinās sinode, kas veltīta Amazones reģionam. Bīskapu sinodes ģenerālsekretārs norādīja uz šī pasākuma nozīmi un mērķiem – no vienas puses, sinode ir izaicinājums Baznīcai, īpaši, ja runājam par Amazones reģionu, kas ir misiju zeme, un kurai nepieciešama Evaņģēlija inkulturācija. No otras puses, sinodes dalībniekiem nāksies saskarties ar provokāciju, ko izraisījis vides jautājums. Citējot pāvesta Franciska vārdus, kardināls Baldisseri uzsvēra, ka sinodes uzdevums būs noteikt jaunus veidus, kā evaņģelizēt šo Dieva tautas daļu, īpaši tās pamatiedzīvotājus, kuri ir bieži aizmirsti un dzīvo bez mierīgas nākotnes izredzēm, kā arī meklēt Amazones mūžamežu krīzes risinājumus, jo tās ir mūsu planētas plaušas.

Arī Sanpaulu emeritētais arhibīskaps, kardināls Klaudio Hjummes norādīja, ka Bīskapu sinodes mērķis ir meklēt jaunus evaņģelizācijas ceļus Amazones reģionā. 80 gadus vecais brazīliešu kardināls skaidroja, ka Baznīca nav ieslēgusies sevī, bet ir integrēta šī reģiona vēsturē un realitātē, tā ir spējīga saklausīt saucienus pēc palīdzības, ieraudzīt savas tautas cerības un veidot kopējās mājas, tas ir, rūpēties par radīto. Bīskapu sinodes galvenais relators uzsvēra, ka tradīcija ir Baznīcas dzīvā vēsture, kurā katra paaudze pieņem to, ko tai devušas iepriekšējās paaudzes, īpaši, kas attiecas uz ticības pieredzi.

Kardināls Hjummes norādīja, ka sinodes dalībniekiem nebūtu jābaidās ne no jauninājumu pieņemšanas, ne arī no grūtu jautājumu risināšanas, jo šajā ceļā kopā ar viņiem ir Jēzus – «mūžīgais jaunums». Viņš runāja par Baznīcas Amazonē moceklības vēsturi, kad tūkstošiem misionāru un katehētu atdeva savu dzīvību par Kristu. Gadsimtu gaitā Evaņģēlija sludināšana tika stiprināta ar žēlsirdības darbiem. Baznīca aktīvi darbojas izglītības un veselības aprūpes jomā, tā ir iesaistījusies cīņā par nabadzības izskaušanu un cilvēktiesību ievērošanu.

Kardināls Klaudio Hjumme atzina, ka Baznīcai Amazonē bieži pietrūkst materiālo līdzekļu, kas kavē misiju darbu un vietējo ekleziālo kopienu attīstību. Trūkst arī priesteru, un līdz ar to ticīgiem nav iespēju pieņemt Euharistiju un citus sakramentus, kas ir būtiski garīgās dzīves stiprināšanā. Šādas situācijas priekšā ticīgie ieteica ordinēt par priesteriem vietējo cilšu pārstāvjus – ticīgus precējušos vīriešus. Tika vērsta uzmanība uz nepieciešamību novērtēt sieviešu lomu draudzes dzīvē. Brazīliešu kardināls norādīja arī uz inkulturācijas, evaņģelizācijas un dialoga strap kultūrām nozīmi sabiedrības attīstībā.

7. oktobra pēcpusdienā Vatikānā notika Amazones bīskapu sinodes otrā sesija. Tās laikā tika ievēlēti informācijas un sinodes gala dokumenta sagatavošanas komisijas locekļi. Sesijā piedalījās 176 dalībnieki. Atgādinām, ka Bīskapu sinodes laikā dažādās Romas baznīcās un institūcijās ir skatāmas Amazones reģionam veltītas izstādes.

08 oktobris 2019, 12:51