Meklēt

Kardināls Pīters Turksons Kardināls Pīters Turksons 

Turksons par armijas kapelāna misiju bruņota konflikta situācijā

Kapelāna misija ir ne tikai rūpes par karavīru garīgās dzīves stiprināšanu, bet arī iesaistīšanās cīņā par viņu cieņas un tiesību ievērošanu arī bruņota konflikta situācijās.

Silvija Krivteža - Vatikāns

«Brīvības atņemšana bruņota konflikta situācijā. Armijas kapelānu misija», – šādam tematam veltīta sanāksme, kas no 29. līdz 31. oktobrim norisinās Pontifikālajā patristikas studiju institūtā «Augustinianum». Tajā piedalās bīskapi un armijas kapelāni no daudzām valstīm.  Atklājot sanāksmi, Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts, kardināls Pīters Turksons uzsvēra, ka kapelānu izvirzītā tēma ir ļoti svarīga šodienas situācijā, kad, kā saka pāvests Francisks, mēs esam «fragmentārā trešā pasaules kara» liecinieki. Kardināls norādīja arī uz nepieciešamību veidot sabiedrību, kas balstītos uz brīvības, patiesības, taisnīguma un brālības pamatiem. Šodien brīvības atņemšanas upuri nav tikai karadarbībā iesaistītie karavīri, bet arī civiliedzīvotāji, kurus bieži nolaupa, lai iegūtu izpirkuma maksu. Uzrunā Turksons vērsa uzmanību uz necilvēciskajiem apstākļiem, kādos nereti tiek turēti kara gūstekņi, nenodrošinot tiem pat minimālo aprūpi. Katoliskā Baznīca ir aicināta sludināt Dieva žēlsirdību arī šādās situācijās un šādās vietās. Kardināls uzsvēra, ka armijas kapelāna misija ir ne tikai rūpes par karavīru garīgās dzīves stiprināšanu, bet arī iesaistīšanās cīņā par viņu cieņas un tiesību ievērošanu arī bruņota konflikta situācijās.

30 oktobris 2019, 11:12