Meklēt

Bīskapu sinode Bīskapu sinode 

Amazones iedzīvotājiem ir vajadzīga Baznīcas pastāvīgā klātbūtne

Kā nest euharistisko Jēzu ticīgo kopienām, kurām nav sava priestera? – tas ir viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Atbildes meklē Amazones reģionam veltītās Bīskapu sinodes dalībnieki.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Otrdien, 8. oktobrī, rezumējot Bīskapu sinodes divas pirmās sesijas, Vatikāna komunikācijas dikastērija prefekts Paolo Rufini paskaidroja, ka vienā no Amazones reģiona valstīm, kas ir tik pat liela kā Itālija, ir tikai 62 priesteri. P. Rufini norādīja, ka daudzi sinodes dalībnieki runā par nepieciešamību pastorālajā darbā aktīvāk iesaistīt kristīgos lajus un rūpēties par viņu garīgo formāciju, kā arī par inkulturācijas svarīgo nozīmi. Amazones ticīgo kopienas ir pakļautas dažādu sektu spēcīgai ietekmei. Baznīcai Amazonē draud katoļu kultūras izzušana. Uzrunājot žurnālistus, Vatikāna komunikācijas dikastērija prefekts teica:

“[Daudzās uzrunās stingri norādīts, ka jautājums par jauniem pastorālā kalpojuma veidiem rodas no draudiem konsolidēt pirmās un otrās šķiras katoļu aprūpes modeli. Runa ir par tiem kuri var piedalīties Euharistijā un saņemt Komūniju, un tiem, kuri to nevar. Sinodes dalībnieki cenšas rast atbildes uz jautājumu: Kā nest euharistisko Jēzu tām kopienām, kurām nav sava priestera? Katrā draudzē ir vīrieši, kuri ar savas dzīves piemēru un augstu morālo stāju ir ieguvuši cieņu un uzticību, un, vienotībā ar vietējo Baznīcu, varētu vadīt kopienu. Sinodes laikā uzdoti arī jautājumi par to, kā un kur veikt šādu cilvēku garīgo formāciju. Tika uzsvērts, ka meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, nekādā gadījumā nedrīkst iekrist funkcionālisma slazdos. Uzrunās izskanēja pārliecība, ka Amazones iedzīvotājiem ir vajadzīga Baznīcas pastāvīgā klātbūtne, nevis tikai tās īslaicīgi apmeklējumi.]”

09 oktobris 2019, 13:56