Meklēt

Amazones Bīskapu sinode: ekoloģiskā atgriešanās un evaņģelizācija

Pirmdienas, 14. oktobra, rītā Vatikānā ar pāvesta lūgšanu iesakās Amazones reģionam veltītās Bīskapu sinodes darbu otrā nedēļa.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Lūgšanas laikā Svētais tēvs uzticēja Dievmātei Ekvadoras iedzīvotājus, no kuriem vairāki iepriekšējās dienās notikušajos protestos tika nogalināti, ievainoti, vajāti un ieslodzīti. Francisks lūdzās, lai Vissvētākā Jaunava Marija izlūdz mieru un pavada ekvadoriešus šajā lielo ciešanu brīdī.

Sinodes dalībnieku uzrunu galvenais šīs dienas temats bija integrālā ekoloģiskā atgriešanās un steidzama iezemiešu tautu tiesību aizsardzība. Ņemot vērā to, ka Amazone ir ārkārtīgi plašs reģions, daži klātesošie uzstāja, ka ir vajadzīgi jauni, labi sagatavoti, Dieva Vārda kalpotāji, kas spētu atbildēt mūsdienu izaicinājumiem un patiesi misionārā garā sludinātu Evaņģēliju katrā šī reģiona nostūrī.

15 oktobris 2019, 11:33