Meklēt

Kardināls Šons Patriks O’Malijs Kardināls Šons Patriks O’Malijs 

Kardināls O’Malijs: Bīskapu sinode nav "referendums" par celibātu

"Kultūras un tautas garīgā mantojuma aizsardzība ir ļoti svarīga, bet Amazone nav muzejs. Tāpēc jāpalīdz tās iedzīvotājiem atvērties modernitātei, inovācijām un attīstībai. Viņi nevar atpalikt", saka kardināls Pīters Turksons, Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Vatikānā notiekošā Amazones Bīskapu sinode nav "referendums" par priesterisko celibātu, bet ir pastorālās aprūpes veidu meklēšanas laiks, lai ticīgajiem nodrošinātu regulāru sakramentālo dzīvi. Par to Bīskapu sinodē runāja amerikāņu kardināls Šons Patriks O’Malijs, kurš darbojas pāvesta Franciska izveidotajā Kardinālu padomē. Viņš uzsvēra, ka priesteru un misionāru skaita palielināšana Amazones reģionā ir visas Baznīcas uzdevums. Pasaulē ir valstis, kurās ir ļoti daudz priesteru, bet citās to ir pavisam maz. Pēc kardināla domām, vajadzētu izskatīt priesteru "distribūcijas" jautājumu.

Amerikāņu kardināls norādīja uz nepieciešamību stiprināt  misionāro garu un uzņemties lielāku atbildību par Baznīcu Amazones reģionā. Svarīgs uzdevums ir darbs ar ģimenēm un jauniešiem, kā arī aicinājumu uz priesterību veicināšana. Runa ir par to, lai vietējo priesteru garīgā un intelektuālā formācija notiktu savā vidē, savā valodā un savas kultūras kontekstā. Kardināls O’Malijs norādīja uz kāda Gvatemalas garīgā semināra piemēru. Tajā iezemiešu formācija notika, izmantojot viņiem īpaši sagatavotu studiju programmu. Taču seminārs tika slēgts finanšu trūkuma dēļ. Daudzi uz citiem semināriem pārceltie klēriķi neizturēja sadursmi ar citām kultūrām un svešo vidi. Kardināls Šons Patriks O’Malijs uzsvēra, ka pāvests Francisks vairākkārt ir aicinājis sinodes dalībniekus meklēt Amazonē pastāvošās vardarbības un konfliktu risinājumus. Vardarbība tiek vērsta gan pret misionāriem un cilvēkiem, kuri cīnās par tiesībām uz zemi, gan arī pret dabu. Tās sekas ir traģiskas ne tikai Amazones iedzīvotājiem, bet arī visai pasaulei, saka amerikāņu kardināls.

18 oktobris 2019, 13:49