Meklēt

Kompānijas "Lamborghini" dāvana pāvestam (15.11.2017.) Kompānijas "Lamborghini" dāvana pāvestam (15.11.2017.) 

Nauda par izsolē pārdoto Lamborgini nonāk labdarībai

Piektdienas, 13. septembra, pēcpusdienā pāvests tikās ar Lamborgini prezidentu un fonda OMAZE atbildīgajām personām, kas rūpējās par viņam uzdāvinātās automašīnas pārdošanu izsolē. Pēdējo iegūtās summas daļu, tas ir, aptuveni 200 tk. eiro Svētais tēvs ziedos zemestrīcē izpostītā Garīgā semināra un bērnudārza atjaunošanai Haiti.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

2017. gada 15. novembrī sporta auto ražotājkompānija uzdāvināja pāvestam luksus automašīnu "Huracan Lamborghini", kas ar viņa autogrāfu tika pārdota izsolē kādam Čehijas Republikas pilsonim. Piektdienas tikšanās laikā Francisks saņēma simbolisku čeku.  Darījuma summa ir aptuveni 900 tk. eiro. Svētais tēvs visu šo naudu ir novirzījis labdarībai. Uzrunājot klātesošos, tai skaitā izsoles uzvarētāju, viņš citēja Mateja evaņģēlija 25. nodaļas fragmentu, kurā teikts, ka, izstiepjot palīdzīgu roku pretī izsalkušajam, izslāpušajam vai kailajam, mēs palīdzam pašam Kristum, un uzsvēra, cik ļoti šis nesavtīgais tuvākmīlestības žests trūkumcietēju labā atbilst minētajam Svēto Rakstu fragmentam.

Vatikāna preses dienesta vadītājs Matteo Bruni žurnālistiem darīja zināmu, ka par minēto automašīnu iepriekš samaksātās summas tika novirzītas sekojošiem mērķiem: 300 tk. eiro – Jāņa XXIII vārdā nosauktajai kopienai, kas rūpējas par sievietēm, kuras ir kļuvušas par cilvēktirdzniecības upuriem, 200 tk. eiro – fondam "Palīdzība Baznīcai, kas cieš", lai finansētu Ninives līdzenuma rekonstrukciju, 160 tk. eiro – asociācijai "Onlus Centrālāfrikas draugi" un asociācijai GICAM. Pēdējā ir starptautiskā ķirurgu grupa, kas veic misiju darbu Āfrikā un Āzijā.

14 septembris 2019, 10:31