Meklēt

Kardināls Rožē Ečegarē Kardināls Rožē Ečegarē 

Mūžībā aizgājis franču kardināls Rožē Ečegarē

Kardināla Rožē Ečegarē bēru dievkalpojums notiks pirmdien, 9. septembrī, Bajonas katedrālē, informē diecēzes preses birojs.

Silvija Krivteža - Vatikāns

4. septembra pēcpusdienā Kambolebenā, Francijā, 96 gadu vecumā mūžībā aizgāja kardināls Rožē Ečegarē, pāvesta Jāņa Pāvila II līdzstrādnieks, Kardinālu kolēģijas vicedekāns un Marsiļas arhibīskaps. Franču kardināls bija viena no izcilākajām personībām katoļu Baznīcā. Par to liecina ne tikai augsti amati Romas kūrijas institūcijās, bet arī neskaitāmas misijas, kādas pāvests viņam uzticēja veikt dažādās pasaules valstīs. Bēru dievkalpojums notiks pirmdien, 9. septembrī, Bajonas katedrālē, informē diecēzes preses birojs.

Rožē Ečegarē dzimis 1922. gada 25. septembrī Espeletē – Pireneju kalnu mazā ciematā. Mācījies vispirms Bajonas Garīgajā seminārā, vēlāk – Romas franču seminārā. 1947. gada 13. jūlijā iesvētīts par priesteri. Studijas turpinājis Pāvesta Gregora universitātē Romā. Ieguvis Baznīcas tiesību doktora grādu. 1960. gadā ievēlēts par Francijas Bīskapu konferences sekretāru. 1965. gadā Vatikāna II koncila noslēguma sesijas dalībnieki uzticēja priesterim Rožē Ečegarē izveidot Eiropas Bīskapu konferenču padomi (CCEE). 1971. gadā viņš tika ievēlēts par tās pirmo priekšsēdētāju. Tajā laikā Ečegarē bija Parīzes palīgbīskaps. No 1975. līdz 1981. gadam viņš bija Francijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs. 1979. gada 30. jūnijā pāvests Jānis Pāvils II uzņēma viņu Kardinālu kolēģijā, bet 1984. gadā nominēja vispirms par “Iustitia et Pax”, vēlāk par “Cor Unum” padomes vadītāju.

Kardināls Rožē Ečegarē sniedzis svarīgu ieguldījumu pāvesta Jāņa Pāvila II vēsturiskās vizītes Kubā realizēšanā. Viņš vadījis 2000. gada Lielās jubilejas komiteju, piedalījies Svētā Eģīdijas kopienas rīkotajās sanāksmēs “Cilvēki un reliģijas”. Ečegarē pāvesta vārdā veicis smagas un atbildīgas misijas Kubā, Ķīnā, kā arī Vjetnamā un Tuvējo Austrumu reģionā. 1994. gada augustā pāvesta sūtnis devās uz pilsoņu karā ierauto Ruandu, nesot izmocītajai tautai Jāņa Pāvila II sveicienu un solidaritātes apliecinājumus. Šāda veida misiju dēļ kardinālu Ečegarē sāka dēvēt par Vatikāna ministru krīzes jautājumos. 2003. gada februārī viņš apmeklēja Irāku, kur tikās ar Huseinu. Tas bija solis nepieļaut jauna kara uzliesmojumu Persijas līcī. Neskatoties uz diplomātiskajiem pūliņiem, tā paša gada martā tur sākās karš.

2005. gadā Rožē Ečegarē nominēts par Kardinālu kolēģijas vicedekānu. Šos pienākumus viņš pildīja līdz 2017.gadam, kad pēc Romā pavadītiem 33 gadiem atgriezās Francijā, kur apmetās Bajonas veco ļaužu aprūpes centrā. Līdz ar Rožē Ečegarē nāvi un 1. septembrī pāvesta Franciska nosauktajiem jaunajiem kardināliem Kardinālu kolēģijā ir 226 kardināli, no kuriem 128 ir balsstiesīgi.

05 septembris 2019, 10:42