Meklēt

Kardināls Ahille Silvestrini Kardināls Ahille Silvestrini 

Mūžībā aizgājis kardināls Ahille Silvestrini

29. augustā Romas Džemelli slimnīcā 95 gadu vecumā mūžībā aizgāja bijušais Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekts, izcilais Vatikāna diplomāts, kardināls Ahille Silvestrini.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Ahille Silvestrini ir dzimis 1923. gada 25. oktobrī Brisigelas pilsētā, Emīlijas Romaņjas apgabalā. 1946. gada 13. jūlijā iesvētīts par priesteri. Studijas turpinājis Boloņas un Romas universitātēs. 1953. gada 1. decembrī uzsācis darbu Svētā Krēsla diplomātiskajā jomā. Sākumā izskatīja lietas, kas attiecās uz Ķīnu, Vjetnamu, Indonēziju un citām Dienvidaustrumāzijas valstīm. Viņš bija viens no arhibīskapa un vēlāk kardināla Agostino Kazaroli līdzstrādniekiem, palīdzot īstenot Vatikāna politiku pret komunistiskā bloka valstīm. Pēc Silvestrini domām, attiecības ar PSRS ietekmēja gan Vatikāna II koncils, gan Jāņa XXIII enciklika "Pacem in terris". Tomēr liela nozīme bija arī paša Kazaroli harizmai un viņa "intelektuālajai finēzijai". Kazaroli bija Vatikāna "Austrumu politikas" arhitekts, ko veica ar mazo soļu metodi, cerot sasniegt to, kas tajā laikā šķita neiespējams.

1979. gada 4. maijā pāvests Jānis Pāvils II nominēja Silvestrini par Baznīcas publisko lietu padomes, šodien – Vatikāna valsts sekretariāta Attiecībām ar valstīm nodaļas, sekretāru un arhibīskapu. 1988. gada 28. jūnijā Jānis Pāvils II uzņēma viņu Kardinālu kolēģijā. No 1988. līdz 1991. gadam Silvestrini veica Apustuliskās Signatūras Augstākā tribunāla vadītāja, bet no 1991. līdz 2000. gadam – Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekta pienākumus. Līdz ar Ahilles Silvestrini nāvi Kardinālu kolēģijā ir 215 kardināli, no kuriem 118 ir balsstiesīgi. 

30 augusts 2019, 09:21