Meklēt

Pāvesta lūgšanu nodoms augustā Pāvesta lūgšanu nodoms augustā 

Ģimenes - cilvēcības laboratorijas

Ģimenes ir aicinātas atklāt Dieva svētību, dzīvot tās aizsegā, darboties līdzi Dieva plānam, veicinot brālīgumu šai dzīvē, kura iesākas ģimenē, pateicoties vīrieša un sievietes vienotībai, teica pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Ģimenes, cilvēcības laboratorijas, – šādai tēmai veltīts lūgšanu nodoms augusta mēnesī. Video vēstījumā pāvests Francisks uzsver, ka ģimene ir privileģēta vieta un efektīvs līdzeklis Evaņģēlija sludināšanai. Svētais tēvs saka:

“[Kādu pasauli mēs gribam atstāt nākamajām paaudzēm? Atstāsim to pilnu ar ģimenēm! Rūpēsimies par ģimenēm, jo tās ir īstās nākotnes skolas, brīvības vietas, cilvēcības centri. Un rezervēsim tajās laiku personīgai un kopīgai lūgšanai. Lūgsimies, lai ģimenes, pateicoties lūgšanas un mīlestības dzīvei, aizvien vairāk kļūst par cilvēcības laboratorijām.]”

Vienā no katehēzēm pāvests Francisks uzsvēra, ka ģimene ir fundamentāla un neaizvietojama kopiena, un tai ir universāla nozīme. Dievs uzticēja vīrietim un sievietei ļoti svarīgu uzdevumu, proti, padarīt šo pasauli par mājīgu vietu. Tieši ģimene ir visa iesākumā. Tā ir ikvienas kultūras pamats. Ģimene ir mūsu patvērums. Tā pasargā mūs no dažādiem uzbrukumiem, no bojāejas, no visāda veida verdzības, piemēram, no naudas vai ideoloģiju verdzības, kas tik ļoti apdraud mūsdienu pasauli. Ģimene ir mūsu aizsardzības pamats – sacīja Francisks. 

02 augusts 2019, 09:29