Meklēt

2019.06.24 Udienza Papa Francesco ai Presuli della Conferenza Episcopale di Australia, in Visita “ad Limina Apostolorum” 2019.06.24 Udienza Papa Francesco ai Presuli della Conferenza Episcopale di Australia, in Visita “ad Limina Apostolorum” 

Vizītē "Ad limina" ieradušies Austrālijas bīskapi

Pāvests dod savu apustulisko svētību Austrālijas Bīskapu konferencei, kas šais dienās apmeklē Vatikānu vizītē “Ad limina”. Tiekoties, Svētais tēvs iedrošināja bīskapus izpētīt jaunus misijas veidus. Bīskapi, savukārt, ar pāvestu pārrunāja virkni jautājumu, kas ir īpaši nozīmīgi Baznīcai Austrālijā, tostarp, Baznīcas centienus izskaust seksuālos pārkāpumus pret nepilngadīgajiem un nodrošināt garīgo pavadību tiem, kas ir krituši par klēra vardarbības upuriem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Bīskapi pastāstīja arī par vēlēšanos palīdzēt aborigēniem Austrālijā un Torresa salās, kā arī par cerībām, kas saistās ar 2020. gadā plānoto plenārapspriedi par to, kā labāk liecināt par Jēzu Kristu mūsdienu mainīgajā Austrālijas sabiedrībā.

Uz tikšanos ar pāvestu Romā ir ieradušies ap 40 Austrālijas bīskapu. Vizīte norit no 24. līdz 28. jūnijam. Tās dalībnieki svinēja Svēto Misi virs Svētā Pētera kapa. Stāstot par kristietības galvaspilsētā gūto pieredzi, Austrālijas Bīskapu konferences prezidents Marks Koleridžs teica: “Svinēt Euharistiju uz svētā Pētera kapa un vēlāk veikt pastorālo dialogu ar viņa pēcteci, ir vienreizējs un žēlastības pilns brīdis, ar ko uzsākām šo nedēļu Romā”. Lai labāk sagatavotos vizītei “Ad limina”, bīskapi no tālā kontinenta veica rekolekcijas “Dievišķā Mācītāja namā” netālu no gleznainā Albano ezera.

27 jūnijs 2019, 14:26