Meklēt

Medžugorjes svētnīca Medžugorjes svētnīca 

Pāvests "dod zaļo gaismu" svētceļojumiem uz Medžugorji

Pāvests Francisks ir nolēmis atļaut diecēzēm un draudzēm oficiāli organizēt svētceļojumus uz mariānisko svētnīcu Medžugorjē (Bosnija-Hercegovina) – lasām Svētā Krēsla preses dienesta izdotajā paziņojumā. Līdz šim tiem varēja būt tikai "privāts" raksturs, bet tagad tos drīkst rīkot arī draudžu un diecēžu līmenī. Šis paziņojums tomēr nenozīmē, ka Baznīca būtu atzinusi Dievmātes parādīšanos Medžugorjē autentiskumu.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Pāvests ir pieņēmis minēto lēmumu, ņemot vērā cilvēku lielo plūsmu uz Medžugorji un žēlastības, kas tur tiek saņemtas. Lēmuma pamatā ir Svētā tēva pastorālās rūpes par ticīgajiem. Vatikāna Preses dienesta vadītāja pienākumu izpildītājs Alessandro Džizotti, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, precizēja, ka atļaujas rīkot svētceļojumus došana nenozīmē tur notiekošo parādību atzīšanu. Lai varētu kaut ko teikt par to autentiskumu, Baznīcai ir jāturpina veikt izmeklēšana. Līdz ar to ir jāuzmanās, lai šādi svētceļojumi neradītu apjukumu vai divdomības no doktrinālā aspekta puses. Tas attiecas arī uz visiem garīgajiem ganiem, kuri domā doties uz Medžugorji un tur celebrēt vai koncelebrēt arī svinīgā veidā – sacīja Džizotti.

Kā zināms, pirms gada Francisks nominēja Varšavas-Prāgas emeritēto arhibīskapu Henriku Hozeru par apustulisko vizitatoru Medžugorjē, lai izpētītu tur notiekošo un uzraudzītu un uzlabotu vietējo iedzīvotāju un svētceļnieku pastorālās vajadzības. Pateicoties minētajai atļaujai organizēt svētceļojumus, tagad viņam būs vieglāk dibināt kontaktus ar priesteriem, kuri šos svētceļojumus organizē un sniegt viņiem vajadzīgo informāciju un norādes to auglīgai norisei. 

Tas ir acīmredzams fakts, ka šajos gados miljoniem svētceļnieku, kuri apmeklēja Medžugorji, ir guvuši īpašu ticības pieredzi. Par to liecina garās rindas pie grēksūdzes krēsliem un Vissvētākā Sakramenta adorācijas vakaros draudzes lielajā baznīcā, kur nav neviena brīva kvadrātmetra, kurā ticīgie nebūtu nometušies ceļos. Arī pāvests Francisks jau 2013. gadā, sarunā ar Laju, ģimenes un dzīvības dikastērija sekretāru, pr. Aleksandru Avi Mello, sacīja: "Es domāju, ka Medžugorjē ir žēlastība. To nevar noliegt. Cilvēki tur patiešām atgriežas".

14 maijs 2019, 15:16