Meklēt

Dienvidsudānas karte Dienvidsudānas karte 

Vatikānā norisinās rekolekcijas Dienvidsudānas valdības pārstāvjiem

Pāvests Francisks ir piekritis Kenterbērijas arhibīskapa Džastina Velbija ieteikumam Svētās Martas namā rīkot rekolekcijas Dienvidsudānas civilās un ekleziālās varas pārstāvjiem.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Rekolekcijās piedalās Dienvidsudānas prezidents Salva Kīrs, valdības pārstāvji un Baznīcu padomes locekļi. Konferences vada Gulu, Ugandā, arhibīskaps Džons Baptists Odama un Āfrikas un Madagaskaras konsekrētās dzīves institūtu priekšnieku apvienotās konferences prezidents jezuītu tēvs Orobators. Rekolekcijām ir ekumenisks un diplomātisks raksturs. Tās organizētas, balstoties uz Vatikāna valsts sekretariāta un Kenterbērijas arhidiecēzes vienošanos kopīgiem spēkiem palīdzēt Dienvidsudānas valdības naidīgi noskaņotajām pusēm atrast ceļu uz izlīgumu un mieru. Ceturtdien, 11. aprīlī, pulksten 17 pāvests teiks savu uzrunu. Rekolekciju dalībnieki saņems pavesta Franciska un arhibīskapa Džastina Velbija parakstīto Bībeli un vēstuli, kurai dots nosaukums Meklēt to, kas vieno. Pārvarēt to, kas šķeļ.

10 aprīlis 2019, 13:13