Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Pāvests par mūsdienu mocekļiem un krīzi Nikaragvā

Uzrunas gaitā pāvests Francisks norādīja uz sociāli politisko krīzi Nikaragvā un aicināja lūgties par mieru šajā valstī.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Svētais tēvs atgādināja, ka svētdien Baznīca atzīmēja Misiju dienu, lūdzoties un pieminot misionārus, īpaši tos, kuri atdeva savu dzīvību par Kristu. Viens no tādiem bija Marians Mulerats Soldevils – ģimenes tēvs, ārsts un moceklis, kura beatifikācija notika 23. martā Spānijā. Viņš ar savu dzīvi un moceklību apliecināja mīlestības un piedošanas vērtību. Pāvests vēlēja, lai jaunais svētīgais palīdz arī mums iet pa mīlestības un brālīguma ceļu, neskatoties uz grūtībām un ciešanām.

Francisks atgādināja, ka 2018. gadā pasaulē nogalināti daudzi bīskapi, priesteri, konsekrētās personas un laji. Mūsu pienākums ir pieminēt un pateikties saviem brāļiem un māsām, kas palika uzticīgi Kristum līdz galam. Viņi mūs aicina drosmīgi izdzīvot ticību savā dzīvē un sludināt cerību Tam, kas uz krusta uzvarēja naidu un ļaunumu.

25 marts 2019, 10:06