Meklēt

I martiri beati della Chiesa albanese2.jpg I martiri beati della Chiesa albanese2.jpg 

Pāvests Francisks aicina lūgties par vajātiem kristiešiem

Vatikāns publicējis Pasaules lūgšanu tīkla sagatavotu video vēstījumu, kurā pāvests Francisks skaidro lūgšanas nodomu martā.

Silvija Krivteža - Vatikāns


Svētais tēvs martā aicina lūgties par kristiešiem, kuri cieš vajāšanas un diskrimināciju, un pieprasa atzīt viņu tiesības. Pāvests saka: "Mums ir grūti ieticēt, ka ticības mocekļu šodien ir vairāk ne kā pirmajos gadsimtos. Kristieši tiek vajāti un apspiesti, jo viņi mūsdienu sabiedrībai saka patiesību un drosmīgi sludina Jēzu Kristu. Tas notiek īpaši tur, kur tiesības uz reliģijas brīvību ir ierobežotas. Tomēr vajāšanas notiek arī tādās valstīs, kur teorētiski un dokumentāli tiek aizsargāta brīvība un cilvēka tiesības. Lūgsimies par kristiešu kopienām, it īpaši par tām, kuras tiek vajātas, lai tās jūt Kristus klātbūtni, kā arī lai tiek atzītas to tiesības."

06 marts 2019, 10:03