Meklēt

Kardināls Godfrīds Dannels Kardināls Godfrīds Dannels 

Mūžībā aizgājis kardināls Godfrīds Dannels

Pāvests Francisks izsaka visdziļāko lidzjūtību Briseles-Mehelenas arhidiecēzei saistībā ar kardināla Godfrīda Dannela nāvi.

Silvija Krivteža - Vatikāns

14. marta rītā 85 gadu vecumā mūžībā aizgāja kardināls Godfrīds Dannels. Beļģijas primass dzimis Flandrijas apgabalā. Studējis Luvēnas Katoļu universitātē un Pāvesta Gregora universitātē Romā. 1977. gadā Pāvils VI nominēja viņu par Antverpenes bīskapu. Divus gadus vēlāk pāvests Jānis Pāvils II nominēja Dannelu par Briseles-Mehelenas arhibīskapu un 1983. gadā uzņēma viņu Kardinālu kolēģijā. Godfrīds Dannels piedalījās Vatikāna II koncila darbā un vairākās sinodēs. 19 gadus viņš veica Beļģijas Bīskapu konferences priekšsēdētāja pienākumus. Dannelam ir bijusi svarīga loma Koncila lēmumu īstenošanā beļģu katoļu kopienā. «Viņš vadīja Baznīcu laikā, kad sabiedrībā un Baznīcā notika būtiskas pārmaiņas,» raksta kardināls Žozefs De Kesels.

Pāvests Francisks ļoti cienīja mūžībā aizgājušā kardināla viedokli. Tāpēc ziņu par viņa nāvi Svētais tēvs uzņēma ar dziļu aizkustinājumu. «Viņš bija dedzīgs dvēseļu gans, kas uzticīgi kalpoja Baznīcai ne tikai savas diecēzes, bet visas valsts ietvaros kā Beļģijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs un dažādu Romas kūrijas institūciju loceklis,» lasām Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pjetro Parolina parakstītajā telegrammā. Kardināla Godfrīda Dannela bēres notiks piektdien, 22. martā.

15 marts 2019, 11:20