Meklēt

Pope Francis celebrates the Lord's Passion Pope Francis celebrates the Lord's Passion 

Kantalamessa: Ieiet sevī, lai satiktu dzīvo Dievu

Aričā, Romas piepilsētā, turpinās Lielā gavēņa rekolekcijas, kurās piedalās pāvests Francisks un Romas Kūrijas pārstāvji. Tās vada benediktiešu tēvs Bernardo Frančesko Marija Džanni no Florences San Miniato al Monte klostera.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Gavēņa laika piektdienu rītos Vatikāna Redemptoris Mater kapelā pāvestu un viņa līdzstrādniekus uzrunās itāļu kapucīnu tēvs Ranjero Kantalamessa. Adventa laikā viņš aicināja pārdomāt Psalma vārdu Mana dvēsele ilgojas pēc dzīvā Dieva nozīmi, bet Gavēņa laikā runās par Dieva bezgalīgo mīlestību, kas atklājas Krusta noslēpumā.

Pārdomu temats ir svētā Augustīna aicinājums: «Ieej sevī!» Tas ir arī aicinājums stiprināt attiecības ar dzīvo Dievu. Kapucīnu tēvs skaidro, ka dzīvo Dievu mēs satiekam Euharistijā, Vārda liturģijā un arī savā sirdī. Svētais Augustīns atzīst, ka, ja mēs neieiesim sevī, tad varam palikt pasaules trokšņu un haosa gūstā, tā arī nespējot saklausīt un satikt dzīvo Dievu. Gavēņa pārdomu centrā ir aicinājums apzināties Dieva klātbūtni savā ikdienas dzīvē. Mēs visi esam aicināti meklēt un atklāt Dievu, saka Ranjero Kantalamessa. Lai ieietu sevī, ir vajadzīgs klusums, kurā spēsim saklausīt savas sirds ilgu kluso vibrāciju. Tāpēc ir vērts pēc skolas vai darba iegriezties baznīcā, lai brīdi pavadītu klusā lūgšanā. Dievs mūs uzrunā caur savu Vārdu. Mēs esam aicināti ikdienas lasīt un pārdomāt Svētos Rakstus.

Pāvesta nama sprediķotājs skaidro, ka elkdievības pretstats ir dzīvais Dievs. Cilvēka izdomātie dievi ir nedzīvi. Diemžēl elkdievība nebeidzās ar pagānismu. Šodien dievi tiek saukti citos vārdos, piemēram, sekss, vara, nauda. Tomēr vislielākais elks, «zelta teļš», ko visi nesam sevī, ir egoisms. Elkdievība mums ir ļoti tuva. Tā ir mūsu iekšienē. Gavēņa laikā esam aicināti šo daudzo dievu vietā nolikt vienīgo un dzīvo Dievu, atgādina Kantalamessa. «Iemiesošanās noslēpumā mēs atklājam, ka Dievs tapa cilvēks, bet Krusta noslēpumā redzam kas ir cilvēks, kas kļuva Dievs. Mīlestība ir sevis pilnīga ziedošana», piebilda pāvesta nama sprediķotājs. Uzrunas viņš teiks 22. un 29. martā, kā arī 5. un 12. aprīlī.

13 marts 2019, 12:32