Meklēt

Vatikāna Radio atklāšana Vatikāna Radio atklāšana 

Vatikāna Radio – 88 gadus sena institūcija ar jaunu veidolu

Pirms 88 gadiem, 1931. gada 12. februārī, savu darbību sāka Vatikāna Radio. Tādā veidā cilvēkiem visā plašajā pasaulē tika dota iespēja dzirdēt pāvesta balsi. Pēdējo trīs gadu laikā Vatikāna Radio pārtapa par jaunu multimediālu platformu, kurā ietilpst "Vatican News", "Vatican Media" un "Radio Vaticana Italia".

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Vatikāna Radio svinīgi atklāja pāvests Pijs XI ar vārdiem: „Klausieties, debesis, ko es jums saku. Klausies, zeme, manus vārdus... klausieties visas tautas...". Tos dzirdēja ne tikai Romas un citu Itālijas pilsētu iedzīvotāji, bet arī tālajā Melburnā Ņujorkā, Kvebekā un citās pasaules malās. Kopš tā laika ir nomainījušies astoņi pāvesti, pārdzīvots pasaules karš, pieredzēti totalitārisma režīmi un Baznīcas vajāšanas, noticis Vatikāna II koncils un daudzas sinodes, vērtas vaļā kristietības Jubilejas gadu Svētās durvis, sekots līdzi vairāk nekā simts pēdējo pāvestu starptautiskajiem ceļojumiem pa visiem kontinentiem. Pijs XI vēlējās, lai cilvēki visās zemes malās, pateicoties šim saziņas līdzeklim, dzirdētu ne tikai Baznīcas augstā gana mācību, bet arī balsi. Ja sākumā pārraides notika tikai dažas stundas dienā un aprobežojās ar kādu pāvesta vēstījumu vai laikraksta L'Osservatore Romano rakstu lasīšanu vien, tad laika gaitā Vatikāna Radio nemitīgi paplašinājās. Pateicoties jaunajam komunikācijas līdzeklim, cilvēkiem visā pasaulē tikai dota iespēja ne tikai dzirdēt pāvesta mācību un viņa balsi, bet arī saņemt informāciju par viņa darbību, kā arī kristiešu dzīvi visās zemes malās.

Pēc pāvesta Pija XI nāves 1939. gada 10. februārī, par konklāva norisi un pāvesta Pija XII kronēšanas ceremoniju Vatikāna Radio informēja jau deviņās valodās. Sākoties II Pasaules karam, radio kļuva par nozīmīgu līdzekli pazudušo karavīru un civilpersonu meklēšanā. 1940. gada janvārī šai nolūkā tika izveidots speciāls Informācijas birojs. Sešu gadu laikā tika noraidītas gandrīz pusotra miljona šādu ziņu. Pēc II Pasaules kara sākās strauja radio attīstība – auga lingvistisko redakciju un arī žurnālistu skaits, tika pilnveidota ierakstu un translācijas tehnika.

Pirmais Vatikāna Radio raidījums latviešu valodā izskanēja 1948. gada 2. septembrī. To sagatavoja jezuītu tēvs Pāvils Bečs, kurš drīz vien tika nosūtīts misiju darbā uz Austrāliju. Viņa vietā stājās jezuītu tēvs Staņislavs Kučinskis, kurš šeit nostrādāja teju pusgadsimtu. Sākumā raidījumi skanēja tikai reizi nedēļā, bet mūsdienās tie tiek translēti katru dienu un ir 19 minūtes gari. Šodien Vatican News latviešu redakcijas sagatavotos Vatikāna Radio raidījumus divas reizes dienā retranslē Latgales Radio un Radio Marija Latvija.

Par Vatikāna Radio aizbildni tika izvēlēts erceņģelis Gabriels. Tā kā viņš pasludināja Jaunavai Marijai, ka Dievs viņu ir izvēlējis par sava Dēla māti, tad tieši šis eņģelis kļuva par aizbildni, jo radio misija ir Labās vēsts sludināšana visām tautām. Pirms pieciem gadiem svēto ercenģeļu svētkos, 29. septembrī, kardināls Lorenco Baldisseri, uzrunājot Vatikāna Radio kolektīvu, uzsvēra, ka sludināt Evaņģēlija vēsti nozīmē darīt pasaulei zināmu patiesību, labumu un skaistumu, kas atklājās paša Kristus personā. Šīs misijas īstenošanai Vatikāna Radio izmanto arī digitālās tehnoloģijas, tādējādi vedot mūsdienu cilvēkus uz satikšanos ar Jēzu Kristu. Un jo vairāk attīstās komunikācijas līdzekļi, jo attīstītākai jābūt ētiskajai apziņai tajos, kuri šajā laukā strādā.

Lai labāk atbildētu nemitīgi notiekošajām straujajām pārmaiņām, kas skar mūsu komunikācijas veidu un vietu, kā jau teikts, tika izveidota jauna multilingvāla, multikulturāla un multimediāla platforma. Vatikāna Radio līdz ar citām Svētā Krēsla mediju institūcijām – Pontifikālo Sociālo komunikāciju padomi, Svētā Krēsla Preses dienestu, Vatikāna interneta portālu www.vatican.va, laikrakstu L'Osservatore Romano, Vatikāna Televīzijas centru, tipogrāfiju, grāmatu izdevniecību un foto darbnīcu – tika integrēts jaunā institūcijā ar nosaukumu "Komunikācijas dikastērijs". Ar informācijas sagatavošanu un izplatīšanu tagad nodarbojas Vatican News, Vatican Media un Radio Vaticana Italia. Tāpēc nav nejaušība, ka kādreizējā pieteikuma "Ēterā skan Vatikāna Radio" vietā, tagad tiek lietots arī vārds Vatican News, kas burtiskā tulkojumā nozīmē "Vatikāna ziņas".

Vatican News mērķis ir, kā jau teicām, atbildēt mūsdienu straujajām pārmaiņām un ne tikai informēt, bet arī sniegt Baznīcā un pasaulē notiekošā interpretācijas atslēgu Evaņģēlija gaismā un tādējādi izplatīt žēlsirdības Evaņģēliju visām tautām dažādu kultūru daudzveidībā. Vatican News ir daudz plašāka realitāte nekā Vatikāna Radio. Interneta lapa www.vaticannews.va šodien ir pieejama gandrīz 40 valodās. Svētajam Krēslam ir savi kanāli gan video krātuvē You Tube, gan arī mikroblogošanas sistēmā Twitter. Pēdējo gadu gaitā ir iespēja sekot tiešraidē pāvesta vadīto liturģisko svinību norisēm audio un video augstas izšķirtspējas (HD) formātā.

Jāpiebilst, ka Vatikāna Radio atklāšana notika divus gadus pēc Laterāna līgumu parakstīšanas. 1929. gada 11. februārī Laterāna pilī starp Itālijas karalistes valdību un Svēto Krēslu tika noslēgts Traktāts jeb politiskais izlīgums, ar kuru Itālija atzina Svētā Krēsla neatkarību un suverenitāti, nodibinot Vatikāna pilsētvalsti, un Konkordāts, kurš noteica attiecības starp valsti un Baznīcu Itālijā. Līgumus parakstīja kardināls Pjetro Gasparri un Benito Mussolini, tādējādi izbeidzot gandrīz sešdesmit gadus ilgušo konfliktu. Parakstot līgumus, Svētais Krēsls arī deklarēja savu pastāvīgo neitralitāti pasaules militāros un diplomātiskos konfliktos. Šogad apritēja 90 gadi kopš tika parakstīti Laterāna līgumi.

12 februāris 2019, 16:43