Meklēt

Petersdom 6 Petersdom 6 

Pastāvēt beidz Pontifikālā komisija "Ecclesia Dei"

Pāvests ir izdevis Motu Proprio, līdz ar kuru izbeidz Pontifikālās komisijas “Ecclesia Dei” darbību.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Komisiju izveidoja pāvests Jānis Pāvils II 1988. gada 2. jūlijā un uzticēja tai “sadarboties ar bīskapiem un Romas kūrijas dikastērijiem, lai veicinātu pilnīgu ekleziālo kopību ar tiem priesteriem, semināristiem un reliģiskajiem, kas ir saistīti ar monsinjora Marsela Lefebra brālību, bet, kuri ir vēlējušies palikt vienoti ar Pētera pēcteci, vienlaikus saglabājot savas garīgās un liturģiskās tradīcijas”.

Līdz ar jauno Motu Proprio, Pontifikālās komisijas “Ecclesia Dei” uzdevumi tiek uzticēti Ticības mācības kongregācijai. Tās iekšienē tiks izveidota sekcija, kas turpinās līdzšinējās “Ecclesia Dei” darbu.

22 janvāris 2019, 18:18