Meklēt

2019.01.15 Margherita Bays 2019.01.15 Margherita Bays 

Baznīcā būs par vienu svētu un četrpadsmit svētīgu cilvēku vairāk

15. janvārī Svētās Martas namā pāvests Francisks pieņēma audiencē Kanonizācijas lietu kongregācijas prefektu kardinālu Andželo Beču.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Tikšanās laikā Svētais tēvs pilnvaroja kardinālu izsludināt dekrētus, kas attiecas uz 17 ticīgo moceklību, varonīgi praktizētajiem tikumiem un ar viņu aizbildniecību veikto brīnumu autentiskumu.

Baznīca tuvākajā laikā pasludinās par svētu Franciskāņu sekulārinstitūta locekli Margaritu Beju (1815-1879) no Šveices (attēlā). Altāru godā tiks paaugstināta arī Franciskāņu ordeņa māsa Marija Del Karmena, laicīgā vārdā Izabela Lakaba Andia, un trīspadsmit māsas, kuras tika nogalinātas naidā pret ticību Spānijas pilsoņu kara laikā (1936).

Viens dekrēts attiecas uz Svētā erceņģeļa Mikeļa māsu kongregācijas līdzdibinātājas Annas Kavorekas tikumisko dzīvi. Viņa dzimusi 1872. gada 18. jūnijā Biedžihovcā, Polijā. 64 gadu vecumā mirusi Miejsce Pjastovā. Kanonizācijas lietu kongregācija izsludinājusi dekrētu arī par Dieva kalpones Marijas Soledadas Santos Konsolatas varonīgi praktizētajiem tikumiem. Viņa piedzima un nomira Kostarikā.

15 janvāris 2019, 14:48