Meklēt

2018.12.04 cardinale ravasi 2018.12.04 cardinale ravasi 

Ko darīt ar tukšajām baznīcām?

Runājot par baznīcām, kas ir pamestas vai ir zaudējušas savu simbolisko nozīmi, desakralizācija ir iespējama, bet nekad nav pieļaujama to profanācija, teica kardināls Džanfranko Ravazi, prezentējot Pontifikālās kultūras padomes sagatavoto dokumentu par tukšo baznīcu izmantošanu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Kardināls Ravazi atzina, ka agrākos laikos dievnamu skaits bija dominējošās kultūras rezultāts. Savukārt šodien daudzu pilsētu centros tie vairs netiek izmantoti kulta vajadzībām. Dažas baznīcas ir paredzētas tikai laulību ceremonijām. Arī Romas centrā liela daļa baznīcu ir tukšas. Greznie dievnami ir atvērti tikai tūristu un svētceļnieku vajadzībām. Kaut arī tie ir zaudējuši savu sakrālo funkciju, tomēr joprojām ir arhitektūras, mākslas un garīguma vietas.

Pontifikālās kultūras padomes vadītājs atgādina, ka jaunajā dokumentā izcelta topošo priesteru un jauno bīskapu formācija, lai viņi spētu sargāt kultūras vērtības un apzinātos Baznīcas vēsturiskā un māksliniecieskā mantojuma svarīgo nozīmi. Kļūdas bieži rodas no kompetences un izpratnes trūkuma, atzina kardināls Ravazi.

Norādot uz dievnamu desakralizāciju, dokumenta autori uzmanību vērš arī uz interjera elementiem, piemēram, mēbelēm, kas ir jāparnes uz citu baznīcu vai jānodod muzejam. Tas neattiecas uz galveno altāri, kas nekad nezaudēs savu nozīmi un konsekrāciju. Ja to nav iespējams pārnest uz citu dievnamu, tas ir jāiznīcina, skaidro Pontifikālās kultūras padomes vadītājs. Viņš norāda arī uz ticīgo kopienas svarīgo lomu sava dievnama liktenī. Šajā lietā ir svarīga sadarbība ar civilas varas pārstāvjiem un ekspertu padoms, piebilda kardināls Ravazi.

18 decembris 2018, 12:31