Meklēt

Vatican Pope Vatican Pope  

Vatikānu apmeklē Austrumu Asīriešu Baznīcas katolikoss

9. novembrī Vatikānu apmeklēja un ar pāvestu tikās Austrumu Asīriešu Baznīcas katolikoss, patriarhs Mars Gevargis III. Viņš ieradās jauktās Katoļu un Austrumu Asīriešu Baznīcas dialoga komisijas pavadībā. Francisks un Mars Gevargis III kopā lūdzās Apustuliskās pils “Redemptoris Mater” kapelā un parakstīja kopīgu Deklarāciju.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Kopš abu Baznīcu vadītāju oficiālās tikšanās ir pagājuši 2 gadi, lai arī abiem bija iespēja tikties šī gada 7. jūlijā Itālijas pilsētā Bari, Lūgšanu dienā par mieru Tuvajos Austrumos. Pāvests atzīmēja, ka kopā ar brāli no Asīriešu Baznīcas viņš dalās ciešanās par traģisko situāciju Tuvajos Austrumos, par brāļiem un māsām, kas krīt par vardarbības upuriem un kas ir spiesti pamest savu dzimteni. Lai arī šie brāļi un māsas pieder dažādām kristīgajām kopienām, viņi liecina par kristiešu vienotību.

Francisks teica, ka abām Baznīcām ir iemesls pateikties Dievam, jo starp tām ir nodibināta Teoloģiskā dialoga komisija. Pirms gada tika parakstīts dokuments “Sakramentālā dzīve”. Komiteja rāda, ka praktiskās un disciplinārās atšķirības ne vienmēr ir šķērslis ceļā uz vienotību, un šīs atšķirības ir jāuzskata nevis par konfliktējošām, bet gan par komplementārām.

Virzoties uz priekšu pāvests aicināja glabāt vēstures atmiņu, smeļoties iedvesmu no pagātnes. Šogad Austrumu Asīriešu Baznīca kopā ar Kaldiešu Baznīcu atzīmē 700 gadus, kopš Nisibis metropolīta Addišo Bar Berikas aiziešanas mūžībā. Viņš ir viens no vispazīstamākajiem Astrumu sīru tradīcijas autoriem. Berikas darbi, jo īpaši kanonisko tiesību jomā, joprojām ir svarīgi minēto kristīgo kopienu tradīcijā.

Pāvests pateicās Austrumu Asīriešu Baznīcas katolikosam,  patriarham Maram Gevargis III par vizīti un par iespēju lūgties kopā, “lai visi būtu viens... lai pasaule ticētu” (Jņ 17,21).

Deklarācija, ko parakstīja katolikoss Mars Gevargis III un pāvests Francisks, sastāv no 8 punktiem. Tajā ir izteikta pateicība Dievam par aizvien lielāku savstarpējo tuvināšanos ticībā un mīlestībā starp Austrumu Asīriešu un Katolisko Baznīcām, kā arī izcelta kristiešu situācija Tuvajos Austrumos, jo īpaši Irākā un Sīrijā. Deklarācija noslēdzas ar secinājumu, ka, jo smagāka ir situācija, jo vairāk ir nepieciešams dialogs starp reliģijām, kas balstās uz atvērtību, patiesību un mīlestību.

09 novembris 2018, 17:49