Meklēt

Papa Francesco e Paolo Ruffini, prefetto del dicastero per la Comunicazione Papa Francesco e Paolo Ruffini, prefetto del dicastero per la Comunicazione 

Vatikāna radio programmas poļu valodā redakcijai - 80

"Darbs Vatikāna radio jums bija un ir evaņģēliskā misija, dzīves aicinājums, nevis vienkāršs arods, kas tiek veikts noteiktā laikā", – vēstulē raksta Paolo Rufini.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vatikāna komunikācijas dikastērija prefekts (attēlā) sirsnīgi sveic Radio programmas poļu valodā redakcijas darbiniekus 80 gadu jubilejā. Apsveikuma vēstulē Paolo Ruffini pauž pateicību un atzinību par ilgo un pašaizliedzīgo kalpojumu pāvestiem, Svētajam Krēslam un universālajai Baznīcai. Pateicoties redaktoru darbam, apustuļa Pētera pēcteču mācība tiek sludināta arī poļu valodā, un Polija šajos gados ir kļuvusi tuva pāvestiem un Svētajam Krēslam.

Norādot uz programmas poļu valodā redakcijas 80 gadu ilgo darbu, Vatikāna komunikācijas dikastērija prefekts min arī komunistiskā režīma smago laiku, kurā pāvesta balss bija poļu tautas garīgais stiprinājums. Viņš pauž atzinību par redakcijas ciešo sadarbību ar citiem medijiem gan Polijā, gan ārpus tās robežām. “Tā ir svarīga zīme, kas mūs vieno, – raksta Paolo Ruffini. – Tas ir kalpojuma un misijas gars, griba dalīties ar citiem, sludināšanas prieks, spēja izveidot saliedētu līdzstrādnieku komandu, kuras locekļi darbojas misiju zemēs un citās valstīs. Pateicos jums par to, ko darāt un darīsiet Radio, Vatican news un Baznīcas labā”.

27 novembris 2018, 14:23