Meklēt

s. e. mons Rino Fisichella s. e. mons Rino Fisichella 

Arhibīskaps Fizihella koristiem: Nesiet Kristus mīlestību mūsdienu pasaulē!

Svētdien, 25. novembrī, ar Pontifikālās jaunās evaņģēlizācijas padomes prezidenta arhibīskapa Rino Fizihellas vadīto dievkalpojumu Svētā Pētera bazilikā noslēdzās III starptautiskais koru kongress.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Koru festivālā piedalījās vairāk nekā astoņi tūkstoši dalībnieku no 40 valstīm. Latviju pārstāvēja vairāku Rīgas baznīcu koristi, kuri Vatikānā ieradās Svētās Marijas Magdalēnas baznīcas prāvesta Andra Kravaļa vadībā.

Uzrunā arhibīskaps Rino Fizihella aicināja koristus sludināt Dieva mīlestību caur dziesmu. “Jūs esat sakrālās mūzikas skaistuma vēstneši mūsdienu pasaulē”, viņš piebilda. Skaidrojot svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, arhibīskaps uzsvēra, ka Kristus ir Karalis, kura spēks, vara un godība atklājās ciešanu, nāves un augšāmcelšanās noslēpumā. Evaņģēlija autors apraksta Jēzus sarunu ar Pilātu, kurš vēlas uzzināt patiesību.

“Patiesība nav nekāda teorija. Patiesība ir Persona. Jēzus ir atnācis uz pasauli, lai liecinātu par patiesību, par tādu patiesību, kas nekad netiks atdalīta no skaistuma un labestības. Šī patiesība, ko Jēzus mums atklāj, ir nekas cits kā Tēva mīlestība pret cilvēci. Tā ir Dieva mīlestība pret katru no mums, kas kļūst redzama katrā vārdā, žestā, ikvienā zīmē, it īpaši Jēzus nāves un augšāmcelšanās noslēpumā”.

Pontifikālās jaunās evaņģelizācijas padomes prezidents norādīja, ka mūsdienu pasaule ilgojas pēc patiesības, kas spētu izmainīt dzīvi. Patiesība tiek izteikta un sludināta arī caur dziesmu. Arhibīskaps citēja svētā Augustīna vārdus Cantare amantis est. Cilvēka mīlestība pret Dievu kļūst par dziesmu. Fizahella aicināja izdziedāt ticību pestīšanas žēlastībai, ko esam saņēmuši kā dāvanu; izdziedāt cerību, kas vada mūsu soļus līdz pat Jēzus otreizējai atnākšanai; izdziedāt mīlestību, kas palīdz kalpot Dievam un saviem brāļiem; izdziedāt prieku un pret mums vērstā Kristus skatienu. “Mēs dziedam, apzinoties, ka esam sakrālās mūzikas skaistuma vēstneši un ka visa mūsu dzīve ir slavas dziesma Kristum”, uzrunas noslēgumā teica arhibīskaps Rino Fizihella.

Photogallery

Latviešu koristi Vatikānā
26 novembris 2018, 10:29