Meklēt

2018.10.05 Congregazione Generale Sinodo dei Vescovi 2018.10.05 Congregazione Generale Sinodo dei Vescovi 

Jaunieši ir Baznīcas misionārā sirds

Vatikānā turpinās Bīskapu sinodes XV ģenerālā asambleja, kas veltīta jauniešiem, ticībai un paaicinājuma izzināšanai. Tajā piedalās arī Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Silvija Krivteža – Vatikāns

4. oktobra priekšpusdienā Vatikānā notika pirmā sanāksme, kurā uzstājās 20 sinodes tēvi un viena kristīgā laje. Pēc katrām piecām uzrunām, saskaņā ar pāvesta Franciska lūgumu, darbs tiek pārtraukts uz trim minūtēm, lai katrs dalībnieks varētu pārdomāt skartos jautājumus. Bīskapi vērsa uzmanību uz nepieciešamību sadzirdēt mūsdienu jauniešus. Lai varētu ieklausīties citos, vispirms pašam jāprot klausīties. Tika izcelta arī ticamības nozīme, jo nepietiek tikai runāt, vajag ar savu dzīvi apliecināt to, ko vēlamies nodot tālāk.

Viens no sinodes tēviem runāja par atmešanas problēmu, ar kādu šodien saskaras daudzi jaunieši. Viņi nejūtas akceptēti un saprasti. Jaunieši vēlas, lai Baznīca būtu mājas un māte, būtu balss tiem, kam nav balss. Daudzi jauni cilvēki atrodas smagās situācijās, ko rada bezdarbs, korupcija, cilvēku tirdzniecība, nabadzība. Pēc augstskolas diploma iegūšanas daudzi dodas meklēt darbu ārpus savas dzimtenes, nereti zaudējot savas saknes, izniekojot savus talantus un attālinoties no Dieva. Baznīcas uzdevums ir censties neapslāpēt jauniešu entuziasmu, prieku, un stiprināt uzticību. Jaunieši ir Baznīcas misionārā sirds.

Savukārt Komunikācijas dikastērija prefekts Paolo Ruffini norādīja uz labo atmosfēru, kāda valda uzrunu laikā. Jūtama vēlme klausīties un būt atvērtiem, piebilda Vatikāna mediju dikastērija vadītājs.

05 oktobris 2018, 10:24