Meklēt

Bīskapu sinode Bīskapu sinode 

Bīskapu sinode: sagatavošanās laulībai, tēva loma, jauniešu liecība

Kopš 3. oktobra Vatikānā notiek jauniešiem veltītā Bīskapu sinode. Katru dienu uzstājas vairāki tās dalībnieki – gan bīskapi, gan arī paši jaunieši.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Viens no jauniešiem savā uzrunā pieskārās izirušo ģimeņu dzīves apstākļiem. Tomēr līdz šim īpaša uzmanība tika veltīta sagatavošanās laulībai nozīmei, piemēram, pirmslaulību katehēzēm. Diskusiju laikā tika izcelta vīrieša un tēva loma, kas, salīdzinot ar pagātni, mūsdienās ir mazinājusies. Agrāk zēns tika audzināts tā, lai nākotnē viņš godam veiktu savus tēva pienākumus. Šodien daudz kas ir mainījies. Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs norādīja, ka ticīgs tēvs atstāj lielāku iespaidu uz bērniem nekā māte. Statistika rāda, ka, visa ģimene pievēršas ticībai biežāk tad, kad tai pievēršas tēvs.

Sinodes dalībnieki runāja arī par migrantu problēmu. Tās laikā izvirzījās šāds jautājums: Laikā, kad pati Baznīca Eiropā cīnās ar problēmām, kādu palīdzību tā var sniegt jaunpienācējiem? Klātesošie lielu uzmanību veltīja imigrantu un to, kuri viņus uzņem, apstākļiem.

Kas attiecas uz ticīgajiem jauniešiem, tad ir ļoti svarīga liecība, ko viņi sniedz saviem vienaudžiem. Poļu bīskaps Marians Florčiks uzsvēra, ka ticīgajiem jauniešiem ir jāved savus vienaudžus pie Jēzus Kristus, jo Viņš ir mūsu Gans. Baznīcu, savukārt, raksturo tas, kāda ir tās ticība uz Jēzu. Diskusiju dalībnieki runāja arī par sociālo mediju ietekmi jauniešu dzīvē.

06 oktobris 2018, 13:40