Meklēt

Presentazione Documento Sinodo Presentazione Documento Sinodo 

Publicēta apustuliskā konstitūcija "Epicsopalis communio"

Divas nedēļas pirms oktobrī paredzētās Bīskapu sinodes Francisks norāda uz šādu pasākumu nozīmīgumu Baznīcas dzīvē. Jaunajā konstitūcijā tiek akcentēta nepieciešamība ieklausīties Dieva tautas balsī. Svētā tēva apstiprinātais sinodes gala dokuments iegūst maģistērija vērtību.

Silvija Krivteža – Vatikāns

18. septembrī Vatikāna preses zālē prezentēta apustuliskā konstitūcija «Episcopalis communio» par Bīskapu sinodes statusu un darbību. Prezentācijā piedalījās Bīskapu sinodes ģenerālsekretārs kardināls Lorenco Baldisseri un Pāvesta Gregora Universitātes teoloģijas profesors Dario Vitali. Jaunais dokuments ir pamudinājums visiem nokristītajiem aktīvi iesaistīties sinodes procesā. Apustuliskā konstitūcija «Episcopalis communio» parakstīta šī gada 15. septembrī. 

Apustuliskajā konstitūcijā tiek skaidrots, ka līdzās Bīskapu sinodes kārtējām un ārkārtas asamblejām, kad runa ir par steidzami risināmiem jautājumiem, vai speciālām asamblejām, kas attiecas uz noteiktiem ģeogrāfiskiem apgabaliem, paredzētas arī citas asamblejas, ja to pieprasa ekumeniskie motīvi. Svētajam tēvam ir tiesības uzaicināt piedalīties sinodē arī citas personas, kas nav bīskapi, un noteikt viņu lomu. Pāvests var izvelēties, ka sinodes asambleja notiek vairākos etapos un dažādos laikos. Jaunajā dokumentā runa ir par trīs sinodes posmiem: sagatavošanās, svinēšanas un īstenošanas posmiem.

Sagatavošanās posms paredz konsultācijas ar Dievu tautu, kas norisinās vietējo Baznīcu ietvaros, kā arī klosteros un ekleziālajās kopienās. Dokumentā uzsvērts, ka tiks sasauktas presinodālās sanāksmes. Līdzīgs pasākums norisinājās šī gada martā. Tā bija sagatavošanās oktobrī paredzētajai Bīskapu sinodei. 

Runājot par svinēšanas posmu, konstitūcijā «Episcopalis communio» atgādināts, ka sinodē klātesošs ir arī Svētais tēvs. Sinodes dalībnieki piedalās kongregācijās un strādā valodu grupās. Tikšanās laikā iespējama brīva viedokļu apmaiņa par apspriežamajiem jautājumiem.

19 septembris 2018, 09:32