Meklēt

2018.09.17 Gruppo Giovani Diocesi Grenoble-Vienne 2018.09.17 Gruppo Giovani Diocesi Grenoble-Vienne 

Pāvests tiekas ar Grenobles-Viennes diecēzes jauniešiem

Šīs nedēļas sākumā pāvests Francisks tikās ar Grenobles-Viennes diecēzes jauniešu grupu. Tikšanās laikā viņš atbildēja uz franču jauniešu uzdotajiem jautājumiem.

Silvija Krivteža – Vatikāns

"Ne tik daudz runāt, cik klausīties un darboties, esot vienmēr līdzās," – tas ir pirmais priekšnoteikums kristīgās vēsts nodošanai arī tiem cilvēkiem, kas kritizē un nosoda Baznīcu par homoseksuālismu un pedofiliju. Jaunieši vēlējās uzzināt pāvesta domas par mīlestību un seksualitāti. Viņš uzsvēra, ka seksualitāte ir Dieva dāvana. Tai ir divi mērķi: mīlēt un radīt jaunu dzīvību. Tā ir atbildīga mīlestība, kas dod dzīvību. To dod ar miesu un dvēseli, piebilda Francisks. “Kad Dievs radīja vīrieti un sievieti, kā skaidro Bībele, abi bija radīti pēc Viņa attēla un līdzības. Abi, ne tikai Ādams, ne tikai Ieva, bet abi – kopā. Jēzus iet tālāk un saka: tāpēc vīrietis, un arī sieviete, atstās savu tēvu un savu māti, lai kļūtu par vienu miesu. Lūk, tas ir seksualitātes lielums. Un tā par to ir jārunā”, uzsvēra pāvests. Viņš skaidroja, ka pornogrāfija ir seksualitātes atšķiršana no mīlestības, personas cieņas noniecināšana. Cilvēks tiek instrumentalizēts un padarīts par netīras spēles objektu. Sarunas gaitā pāvests aicināja jauniešus aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē, būt gataviem un nebaidīties sasmērēt savas rokas ar cilvēku problēmām.

"Tik daudzas reizes mēs kļūdāmies. Kļūdīties ir cilvēciski. Es lūdzu piedošanu un eju tālāk. Un to daru ar apņēmību. Ko es varu darīt priekš citiem? Ko es varu darīt savai ģimenei, sabiedrībai, pasaulei? - jautāja Francisks. - Vienmēr meklēt... Pavisam citādāk rīkojās Kains. Kains mazgāja rokas. Arī Pilāts mazgāja rokas. Kristietis nebaidās sasmērēt savas rokas. Sapratāt? Viņš nebaidās sasmērēt savas rokas, lai darītu labu citiem."

Kristīgās dzīves lielais ienaidnieks ir egoisms. Tā ir koncentrēšanās tikai uz savām lietām, savām interesēm. Tas attiecas gan uz materiālajiem labumiem, pilnībā padarot atkarīgu no naudas, gan uz garīgajiem labumiem, izraujot no sirdīm ideālus un noslāpējot sapņus. “Mēs, kristieši, esam aicināti sekot Jēzum Kristum vienmēr – gan tad, kad Baznīca piedzīvo ziedu laikus, gan tad, kad tā saskaras ar krīzes situācijām. Tā darīja visi svētie,” sacīja Francisks.

20 septembris 2018, 14:00