Meklēt

2018.09.21 Dialogo con la Cina –  Chiesa cattolica in Dali 2018.09.21 Dialogo con la Cina – Chiesa cattolica in Dali 

Provizoriska vienošanās starp Svēto Krēslu un Ķīnu

Pēc pakāpeniskas un savstarpējas tuvināšanās, 22. septembrī Pekinā ir noslēgta Provizoriska vienošanās par bīskapu nomināciju, novēlot, lai šī vienošanās dod pozitīvu ieguldījumu Baznīcas dzīvē Ķīnā, Ķīnas tautas un miera labā visā pasaulē.

Pekinā 22. septembrī tikās Svētā Krēsla attiecībām ar valstīm sekretārs Antuāns Kamiljeri un Ķīnas Tautas Republikas Ārlietu ministrijas viceministrs Vangs Čao. Tikšanas laikā abu valstu pārstāvji parakstīja Provizorisko vienošanos par bīskapu nomināciju. Vienošanās tiek noslēgta pēc ilgām un rūpīgām sarunām, un tā paredz periodisku vērtējumu par tās pielietojumu praksē. Bīskapu nominācija ir jautājums ar ļoti svarīgu nozīmi Baznīcas dzīvē Ķīnā. Tā rada apstākļus plašākai divpusējai sadarbībai. Abas puses novēl, lai vienošanās veicina auglīgu un ilgstošu institucionālo dialogu un dod pozitīvu ieguldījumu Ķīnas Katoliskās Baznīcas dzīvē, Ķīnas tautas un miera labā pasaulē.

22 septembris 2018, 13:31