Meklēt

2018.07.31 Incontro con i partecipanti al dodicesimo 12° Pellegrinaggio Internazionale dei Ministranti 2018.07.31 Incontro con i partecipanti al dodicesimo 12° Pellegrinaggio Internazionale dei Ministranti 

Pāvests ministrantiem: Ceļš nav viegls, bet ir iespējams

Sekojiet svēto piemēram, dariet visu Dieva godam, celiet draudzības tiltus un veiciniet mieru! – ministrantus aicināja pāvests. Otrdienas pievakarē Svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāk nekā 70 tūkstoši ministrantu no 18 valstīm. Aptuveni 50 tūkstoši jauniešu ieradās no Vācijas. Svētceļojumu uz Romu organizēja apvienība “Coetus Internationalis Ministrantium”.

Silvija Krivteža – Vatikāns

“Dariet visu Dieva godam!” – Korintas ticīgos aicināja apustulis Pāvils. Arī mēs esam aicināti uz svētumu. Mēs visi esam Dieva bērni, mums ir tās pašas ilgas, sapņi un ideāli. Varbūt kāds piedzīvo vilšanos, pakrīt, bet tie esam mēs, kas varam viņam palīdzēt piecelties, iedegt gaismu, dāvāt smaidu un kripatiņu laba humora. Šādā veidā mums būs vieglāk dzīvot, apliecināt Dieva mīlestību un ticības prieku. No mūsu izvēlēm un rīcības ir atkarīgs, vai mūsu brāļi spēs atklāt Jēzu Kristu, cilvēka Pestītāju un pasaules cerību, sacīja Svētais tēvs.

Turpinot uzrunu, pāvests uzsvēra, ka svētums ir ne tikai skaista, bet arī iespējama misija. Svētais Pāvils aicina ticīgos Korintā sekot viņam, kā viņš sekoja Kristum. Arī mūsu dzīves uzdevums ir sekot Kristum, kā to darīja apustuļi un visi svētie. Pāvests atgādināja, ka svētie ir dzīvais Evaņģēlijs, jo savā dzīvē viņi īstenoja Kristus vēsti. Francisks pieminēja arī svēto Ignāciju no Lojolas, kurš jaunībā sapņoja par militāro karjeru un slavu, bet slimības laikā atklāja, ka Dievs ir viņa dzīves jēga. Pāvests aicināja ministrantus un ministrantes sekot svēto piemēram un darīt visu Dieva godam. “Taču neaizmirstiet, ka ceļā uz svētumu nav vietas slinķiem!” – sacīja Francisks.

Tikšanās gaitā pāvests atbildēja uz piecu ministrantu uzdotajiem jautājumiem. Kas mums jādara, lai miers izietu ārpus baznīcas mūriem? – jautāja ministrants no Francijas. Pāvests uzsvēra, ka miers sākas no mazām lietām. Piemēram, mājās, pēc strīda ar brāli vai māsu, ko tu dari: noslēdzies sevī un apvainojies, vai arī centies spert soli pretī otram cilvēkam? Vai esam gatavi uzdot sev jautājumu, ko Jēzus darītu manā vietā? Nesīsim Jēzus mieru ģimenē, skolā un sabiedrībā! – mudināja pāvests. Pārējie jautājumi attiecās uz lūgšanas dzīvi, evaņģelizāciju, ticības un žēlsirdības nozīmi ceļā uz svētumu. Lai veiktu žēlsirdības darbus, nav nepieciešams iegūt universitātes diplomu. Mēs visi varam tos veikt. Pietiek, ka uzdosim jautājumu: “Ko es varu šodien izdarīt sava tuvākā labā?” Un nav nozīmes, vai viņš ir draugs, tuvinieks vai svešinieks. Viņš ir mans tuvākais. “Ticiet man, ja tā darīsiet, jūs varat kļūt svēti, varat kļūt par vīriešiem un sievietēm, kas, īstenojot dzīvē Kristus mīlestību, spēs izmainīt pasauli. Jā, tas nav viegli, bet kā jau teicu, ceļš uz svētumu nav domāts slinķiem”, sacīja pāvests.

01 jūlijs 2018, 10:59