Meklēt

Card. Jean Louis Tauran Card. Jean Louis Tauran 

Mūžībā aizgājis kardināls Žans Luiss Torāns

5. jūlijā vienā no Amerikas slimnīcām 75 gadu vecumā mūžībā aizgājis Pontifikālās starpreliģiju dialoga padomes prezidents un Romas Katoļu Baznīcas kamerlings, franču kardināls Žans Luiss Torāns. Savas dzīves pēdējos gados viņš cieta no Parkinsona slimības. 2013. gada 13. martā Torāns no Svētā Pētera bazilikas balkona priecīgi paziņoja par argentīniešu kardināla Horhes Marijas Bergoljo ievēlēšanu par pāvestu.

Silvija Krivteža

Žans Luiss Torāns ir dzimis 1943. gada 5. aprīlī Bordo, Francijā. Mācījies Bordo Garīgajā seminārā. Studijas turpinājis Pontifikālajā Franču seminārā Romā un Pāvesta Gregoga universitātē, kur ieguvis Baznīcas tiesību doktora grādu. 1969. gada 20. septembrī iesvētīts par priesteri. Bijis Baznīcas Kanonisko tiesību profesors Tulūzas Katoļu institūtā. 1973. gadā Torāns uzsācis studijas Pontifikālajā Baznīcas akadēmijā, lai sagatavotos Svētā Krēsla diplomāta misijai.

Žans Luiss Torāns veicis Apustuliskā nuncija pienākumus Dominikas Republikā un Libānā. No 1984. līdz 1988. gadam bijis Svētā Krēsla novērotājs Eiropas Drošības un sadarbības padomē. 1990. gada 1. decembrī nominēts par arhibīskapu un Vatikāna sekretariāta Ārlietu nodaļas vadītāju. 2003. gada 21. oktobrī pāvests Jānis Pāvils II arhibīskapu Torānu uzņēma Kardinālu kolēģijā. Tā paša gada novembrī nominēja viņu par Vatikāna Arhīva un bibliotēkas vadītāju.

2007. gada 25. jūnijā pāvests Benedikts XVI nominēja kardinālu Torānu par Pontifikālās starpreliģiju dialoga padomes vadītāju. Savukārt pāvests Francisks 2013. gada 26. jūnijā uzticēja viņam pienākumu uzraudzīt Reliģisko lietu institūta, kas tiek saukts par Vatikāna banku, darbu.

Sakarā ar kardināla Žana Luisa Torāna nāvi Kardinālu kolēģijā ir 225 kardināli, no kuriem 124 kardināli ir balsstiesīgi

06 jūlijs 2018, 13:52