Meklēt

Xuereb in Korea Xuereb in Korea 

Baznīca lolo cerības par reliģisko brīvību Ziemeļkorejā

“Vēsturisks notikums, par kuru vēl pirms dažiem mēnešiem nevarēja ne iedomāties. Miera tikšanās, par kuru Baznīca Korejā ir nepārtraukti lūgusies,” tā samitu, kas notika Singapūrā, komentē apustuliskais nuncijs Dienvidkorejā, arhibīskaps Alfrēds Ksuerebs.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Intervijā “Vatican News” viņš atzīmēja, ka ir uzrakstīta ļoti svarīga lappuse, kas iezīmē vēl ilga un grūta ceļa sākumu, bet tas ir cerīgs, jo tā sākums ir ļoti pozitīvs.

Arhibīskapam Ksuerebam Kima Čenuna un Donalda Trampa tikšanās ir raisījusi īpašas emocijas arī personīgi, jo tikai pirms dažām nedēļām viņš ir uzsācis savu diplomātisko kalpojumu Dienvidkorejā un jau paspējis būt liecinieks korejiešu tautas priekam par notikumu, kas ir gaidīts gadu desmitiem ilgi. Arhibīskaps saka:

“Dienās, kad tiku nominēts par nunciju Korejā un Mongolijā, valdīja liela spriedze. Savukārt, laika gaitā ir pieredzētas pārmaiņas, kas šobrīd ir vedušas pie labas gaisotnes. Ļoti skaista ir Korejas bīskapu iniciatīva uzsākt novennu  laikā no 17. līdz 25. jūnijam, ik dienas lūdzoties kādā atšķirīgā nodomā. Mani patīkami pārsteidza divas lūgšanas: viena par Dienvidkorejas un Ziemeļkorejas politiķiem, otra par Ziemeļkorejas evaņģelizāciju. Šobrīd iekrīt mana misija nuncija kārtā: Svētais Krēsls vēlas atbalstīt ikvienu iespējamo iniciatīvu dialoga un izlīgšanas labā, izmantojot iespēju arī nest Kunga Jēzus Labo vēsti, kas ir visu cilvēku Pestītājs.”

Apustuliskais nuncijs Korejā un Mongolijā piebilst, ka cerības tiek liktas ne tikai uz to, lai Ziemeļkorejas tauta varētu baudīt labklājību, ekonomiskos labumus, bet attīstīt arī savu garīgo dzīvi, ticību, kas piešķir tonalitāti visām dzīves norisēm.

13 jūnijs 2018, 17:15