Meklēt

Vatican News
Pāvests Pāvils VI ar arhibīskapu Oskaru Arnulfo Romero Pāvests Pāvils VI ar arhibīskapu Oskaru Arnulfo Romero 

Šī gada oktobrī notiks pāvesta Pāvila VI kanonizācija

Sestdien, 19. maijā, Vatikānā notika kardinālu konsistorijs, kura laikā Svētais tēvs paziņoja, ka šī gada 14. oktobrī, Bīskapu sinodes laikā, notiks pāvesta Pāvila VI kanonizācijas svinības. Pāvils VI ir Vatikāna II koncila pāvests un tikko ieņemtās dzīvības aizstāvis.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minētajā dienā par svētu tiks pasludināts arī San Salvadoras arhibīskaps, moceklis Oskars Arnulfo Romero Galdamezs, Vissvētākā Sakramenta adorētāju māsu institūta dibinātājs, priesteris Frančesko Spinelli, dieceziālais priesteris Vinčenco Romano (abi ir itāļu tautības priesteri), Vācijā dzimusī māsa Marija Katerina Kaspera un spāņu izcelsmes māsa Nazarija Iņasija.

Visiem ir iespējams būt svētiem

Svētums ir sasniedzams visiem cilvēkiem – sacīja pāvests Pāvils VI 1966. gada 16. marta vispārējās audiences laikā. Viņš skaidroja, ka, lai mēs kļūtu svēti, ir jābalstās uz diviem pīlāriem – Dieva žēlastību un labo gribu.

Pāvils VI – spēcīgs atbalsts mātēm bērniņa gaidās

Pāvesta Pāvila VI beatifikācijas svinības notika 2014. gada 19. oktobrī. Tajā pašā gadā, pateicoties viņa lūgšanu aizbildniecībai, notika brīnums – piecus mēnešus vecas meitenes, kura atradās mātes miesās, izdziedināšana. Ārstiem bija skaidrs, ka, radušos smago komplikāciju dēļ, meitene nepiedzims. Turklāt bija apdraudēta arī mātes veselība. Sieviete devās uz Brešu – Pāvila VI dzimteni, lai grieztos pie viņa ar lūgumu pēc palīdzības. Viņa kvēli lūdzās Žēlastību Dievmātes sanktuārijā un viņas meita tika pilnīgi izdziedināta.

Kā zināms, lai kādu varētu pasludināt par svētīgu, arī ir vajadzīgs brīnums. Tas notika 2001. gadā Kalifornijā un ir saistīts arī ar piekto grūtniecības mēnesi. Kādai sievietei bija smagas komplikācijas un ārsti viņai ieteica taisīt abortu. Taču sieviete atteicās to darīt un, kādas itāļu klostermāsas pamudināta, sāka lūgt Pāvila VI palīdzību. Viņa tika izdziedināta.

Jāatgādina, ka tieši šogad aprit 50 gadi kopš iznāca pāvesta Pāvila VI enciklika “Humanae Vitae”. Tas ir dokuments par laulību un dzimstības regulēšanas dabiskajām metodēm, kas savā laikā sacēla sabiedrībā lielu vētru un izraisīja plašas diskusijas. Pirms vairākiem gadiem emeritētais pāvests Benedikts XVI rakstīja, ka laulātie draugi, saņēmuši mīlestības dāvanu, ir aicināti neierobežoti dāvāt sevi viens otram, un atzina, ka šis ir viens no būtiskajiem laulības aicinājuma aspektiem, kas tiek aplūkots Pāvila VI enciklikā.

1968. gadā – laikā, kad Rietumos notika tā sauktā “seksa revolūcija” – Pāvils VI rakstīja, ka Baznīcas mācība balstās uz Dieva gribēto nešķiramo vienību starp divām laulības akta nozīmēm: vienojošo un prokreatīvo, ko cilvēks, pēc savas iniciatīvas, nevar nodalīt. Laulības akta mērķis ir laulāto draugu savstarpējā vienotība un dzīvības tālāk nodošana. Aizliegums tīši pārtraukt iesākušos radīšanas procesu vai ar mākslīgu iejaukšanos padarīt neiespējamu dzīvības tālāk nodošanu izriet no cilvēka sirdī Dieva ieliktā dabiskā likuma. Baznīca, rūpējoties par personas labumu, tikai parāda un atgādina, kāds ir Dieva plāns attiecībā uz laulību. Tā māca, ka seksuālo dzīvi nevar nesaistīt ar cilvēka personas cieņu, un ka bērni ir nevis vecāku patvaļīgās gribas rezultāts, bet – Dieva dāvana.

Atgādināsim, ka Pāvils VI, dzimtajā vārdā Džovanni Battista Montini, ir dzimis 1897. gada 26. septembrī Brešā, Ziemeļitālijā. 1963. gada 21. jūnijā viņš tika ievēlēts par pāvestu un 29. septembrī uzsāka Vatikāna II koncila 2. periodu.

1968. gada 1. janvārī pāvests Pāvils VI svinēja pirmo Pasaules Miera dienu. 1974. gada 24. decembrī atvēra Svētā Pētera bazilikas Svētās Durvis, tādā veidā, atklājot Jubilejas gadu. 1978. gada 6. augustā, pulksten 21.40, pāvestu vasaras rezidencē Kastelgandolfo, Pāvils VI pārkāpa mūžības slieksni.

Sava pontifikāta laikā viņš sarakstīja septiņas enciklikas. Viņš ir pirmais pāvests, kurš devās ceļojumos pa Itāliju un uz ārzemēm ar lidmašīnu. 1964. gada janvārī viņš apmeklēja Svēto Zemi, kur tikās ar patriarhu Atenagoru. Viņš devās apustuliskajos ceļojumos uz Indiju, Ņujorku, Fatimu, Turciju, Kolumbiju, Ženēvu un Ugandu. Laikā no 1965. līdz 1977. gadam Pāvils VI 142 bīskapiem piešķīra kardināla titulu. Baznīcas dzīvē un struktūrā viņš paveica daudzas reformas.

Dedzīgais cilvēktiesību aizstāvis Oskars Arnulfo Romero

Arhibīskaps Oskars Arnulfo Romero tika nošauts 1980. gada 24. martā Svētās Mises laikā. 2015. gadā viņš tika pasludināts par svētīgu. Beatifikācijas svinības notika Salvadoras galvaspilsētā. Dienu pirms nāves savā pēdējā sprediķī viņš sacīja: "Dieva un tautas, kas cieš, vārdā es jūs lūdzu un Dieva vārdā jums pavēlu: 'Izbeidziet apspiešanas!'". Viņš bija īsts kristīgās mīlestības liecinieks, kurš saskatīja savas tautas ciešanas, tai palīdzēja, vadīja to un apgaismoja.

19 maijs 2018, 14:51