Meklēt

Vatican News

Benediktam XVI - 91

Šodien emeritētais pāvests Benedikts XVI svin savu 91. dzimšanas dienu. Viņš ir dzimis 1927. gada 16. aprīlī, Pasavas diecēzē, mazajā Marktlas pilsētā pie Innas upes, Vācijas dienvidos. Par pāvestu ievēlēts 2005. gada 19. aprīlī. Atkāpies no šī amata 2013. gada 11. februārī. Kopš tā laika viņš mierīgi vada savas vecumdienas "Mater Ecclesiae" klosterī, kas atrodas Vatikāna dārzos. Viena no viņa galvenajām nodarbēm ir lūgšana, kas ir ļoti svarīgs atbalsts pāvestam Franciskam.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Benedikts XVI ir pateicīgs Dievam un pateicīgs visiem, kuri viņam izrāda savu mīlestību. Pagājušā gada 17. aprīlī viņa mītnes pagalmā notika bavāriešu svētki. Vācieši savos krāšņajos tautas tērpos ieradās apsveikt savu tautieti. Emeritētais pāvests teica "paldies", par to, ka tie ļāva viņam "atgriezties" savā skaistajā dzimtenē. Viņš sacīja:

"Mana sirds ir pateicības pilna par nodzīvotajiem 90 gadiem, ko Dievs savā mīlestībā man ir dāvājis. Esmu piedzīvojis pārbaudījumus un grūtus laikus, bet Viņš mani vienmēr ir vadījis uz priekšu (...). Pateicos Viņam arī par to, ka man ir dāvājis tik skaistu Dzimteni. Bavārijā ir skaista daba. Šī zeme ir skaista ar saviem baznīcu torņiem, mājām ar balkoniem, ziediem, labiem cilvēkiem (...). Es priecājos, ka mēs varam tik skaisti sapulcēties kopā zem zilajām Romas debesīm ar baltajiem mākoņiem, kas man atgādina baltās un debeszilās krāsas Bavārijas karogu (...). Novēlu jums visiem bagātīgu Dieva svētību. Aiznesiet manus sveicienus uz mājām, sakiet, cik es esmu par jums pateicīgs, un cik labprāt savās domās vēl aizvien aizceļoju uz Bavāriju, un es dzīvoju un ceru, ka tas tā arī vēl būs. Pateicība Dievam.”

Pirms aptuveni pieciem gadiem, kādas Svētās Mises laikā, Benedikts XVI atzina, ka ir iesācies viņa dzīves pēdējais posms. "Es nezinu, kas mani sagaida, bet es tomēr zinu, ka ir Dievs ar savu gaismu, ka Viņš ir augšāmcēlies, ka Viņa gaisma ir spēcīgāka par ikvienu tumsu", viņš sacīja. "Dieva labestība ir stiprāka par ikvienu šīs pasaules ļaunumu. Un tas ļauj droši turpināt iet uz priekšu".

Benedikta XVI pēdējās vispārējās audiences laikā teiktie daudziem joprojām kalpo kā ceļamaize: "Aicinu visus uzticēties Kungam, bērna paļāvībā atdot sevi Dieva rokās; gribu, lai katrs justos Dieva mīlēts, un lai katrs priecājas par to, ka ir kristietis". 

16 aprīlis 2018, 17:33