Meklēt

Vizīte Romas perifērijā Vizīte Romas perifērijā  (ANSA)

Mīlestība un cieņa vecāku starpā ir bērniem labākais piemērs

Ceturtdienas, 6. jūnija, pievakarē pāvests Francisks apmeklēja Svētās Brigitas draudzi Romas rietumu nomalē un tikās ar aptuveni 30 ģimenēm. Šī bija jau trešā šāda tikšanās pastorālās iniciatīvas “Lūgšanas skola” ietvarā, kas notiek, gatavojoties Jubilejas gadam.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Ģimenes, vecie ļaudis, pāri un jaunieši saņēma ziņu par Romas bīskapa ierašanos pašā pēdējā brīdī. Tikšanās notika ārpus draudzes, kādas daudzdzīvokļu mājas garāžā. “Vienmēr iestāsimies par ģimeni, kas ir skābeklis, lai varētu audzināt bērnus”, mudināja pāvests. “Tas, ka vecāki strīdas, ir normāli, taču vienmēr salīgstiet mieru vēl pirms dienas beigām. Aukstais karš nākamajā dienā ir kaut kas briesmīgs”.

Viņš atgādināja vārdus no Vittorio De Sikas 1944. gadā iznākušās filmas: “Bērni uz mums skatās”. Bērni skatās uz tēti un mammu, un cieš, redzot, ka viņiem trūkst saskaņas. Francisks piekodināja vecākiem, kuri ir pašķīrušies, nekad nerunāt vienam par otru sliktu, bet ieaudzināt bērnos cieņu un respektu.

Divi klātesošie tēvi, no kuriem viens audzina dvīņus, jautāja pāvestam, kā šajos smagajos laikos saglabāt ticību un kā palīdzēt saviem bērniem, lai tie neattālinātos no Baznīcas arī pēc Iestiprināšanas sakramenta saņemšanas. Francisks atbildēja, ka vienīgais ceļš ir liecības sniegšana.  Bērni ņem piemēru no vecākiem. Tāpēc pirmais, kas vajadzīgs, ir mīlestība starp vecākiem. Bērniem ir jāspēj sajust, ka tētis un mamma mīl viens otru. “Ja strīdaties, nedariet to bērnu priekšā”, viņš piekodināja.

Pāvests atgādināja, ka tikpat svarīgas ir arī sarunas ar saviem bērniem, jo audzināšana notiek sarunu ceļā. Nekad nebeidziet ar viņiem runāt, nekad neatstājiet viņus vienus, neieļaunojiet, nespiediet – viņš mudināja. Bērniem ir jādod zināma brīvība. Tādā veidā viņos tiek ieaudzināta brīvība. Vecākiem ir jāpalīdz viņiem saprast, ka viņi var runāt par visu. “Dzīvi mācamies mājās, bet nevis no citiem, kuri iemācīs nezin ko”, piebilda Francisks.

07 jūnijs 2024, 14:09