Meklēt

Angelus Angelus  (ANSA)

Pāvests aicina steidzami sniegt palīdzību Gazas iedzīvotājiem

Svētdien, 9. jūnijā, pāvests Francisks aicināja starptautisko sabiedrību steidzami rīkoties, lai sniegtu humāno palīdzību Gazas joslas iedzīvotājiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunā pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests atgādināja, ka tuvākajās dienās Jordānijā notiks starptautiska konference par ārkārtas humanitāro situāciju Gazā. To sasauc Jordānijas karalis, Ēģiptes prezidents un ANO ģenerālsekretārs. Romas bīskaps pateicās viņiem par šo svarīgo iniciatīvu un aicināja starptautisko sabiedrību steidzami rīkoties kara plosītās Gazas iedzīvotāju labā. Viņš pieprasīja panākt, lai humānā palīdzība nekavējoties sasniedz tos, kam tā nepieciešama, un lai neviens to nekavē.

Pēc tam pāvests atgādināja, ka 8. jūnijā apritēja desmit gadi, kopš Vatikāna dārzos notika mieram veltītā tikšanās, kurā piedalījās toreizējais Izraēlas prezidents Šimons Peress un Palestīnas pašpārvaldes vadītājs Mahmuds Abass.

Šajā sakarā Francisks sacīja: “Šī tikšanās apliecina, ka rokas paspiešana ir iespējama un ka mieram ir vajadzīga drosme, daudz lielāka drosme nekā karam. Tāpēc es atbalstu notiekošās sarunas starp pusēm, pat ja tās nav vieglas, un es ceru, ka palestīniešu un izraēliešu labā nekavējoties tiks izvirzīti miera priekšlikumi par uguns pārtraukšanu visās frontēs un ķīlnieku atbrīvošanu.”

Svētais tēvs aicināja neaizmirst arī izmocīto ukraiņu tautu, kura “jo vairāk cieš, jo vairāk ilgojas pēc miera”. Redzot Svētā Pētera laukumā plīvojošos Ukrainas karogus, viņš sveicināja tur klātesošos ukraiņus, sakot: “Mēs esam ar jums!”. Viņš īpaši apsveica Svētā Jāņa Pāvila II vārdā nosauktās ģimnāzijas skolotājus no Kijivas un iedrošināja viņus turpināt savu pedagoģisko misiju šajos smagajos un sāpīgajos laikos. “Слава Ісусу Христу” (Slavēts Jēzus Kristus) – viņš sacīja ukraiņu valodā. Pāvests iedrošināja turpināt visus pūliņus, lai ar starptautiskās kopienas palīdzību pēc iespējas ātrāk tiktu panākts miers. Viņš aicināja neaizmirst arī Mjanmu.

Uzrunās noslēgumā Francisks sveica koru dalībniekus, kuri bija ieradušies Romā, lai piedalītos 4. Starptautiskajā koru saietā. Viņš atgādināja, ka viņi ar savu dziedāšanu var vienmēr pagodināt Dievu un izplatīt Evaņģēlija prieku.

10 jūnijs 2024, 10:02