Meklēt

2024.05.27 Taizemes budistu mūku vizīte Vatikānā 2024.05.27 Taizemes budistu mūku vizīte Vatikānā  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Pāvests tiekas ar budistu mūkiem no Taizemes

“Ar pateicību atceros savu ceļojumu jūsu zemē 2019. gadā no 20. līdz 23. novembrim un ārkārtējo viesmīlību, ko man izrādījāt,” teica pāvests, šo pirmdien, 27. maijā, pieņemot audiencē budistu mūku delegāciju no Taizemes.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Runājot par nesenajiem notikumiem, kas ir stiprinājuši draudzības saites, Francisks pieminēja budistu un kristiešu septīto kolokviju, kas pagājušā gada novembrī notika Taizemē. Uz to pulcējās vairāk nekā 150 dalībnieku no dažādām Āzijas zemēm, lai kopā aplūkotu tematu “Karuna un agape dialogā, lai dziedētu ievainoto cilvēci un zemi”.

“Jā, šodien mūsu cilvēce un zeme, mūsu kopējās mājas, patiešām ir ievainotas,” teica pāvests. Viņš atzīmēja, ka ir daudz karu un daudz cilvēku, kas visu ir pazaudējuši un ir spiesti bēgt. Vardarbība ir ievainojusi daudz bērnu. “Tomēr,” piebilda Francisks, “kā esat uzsvēruši kolokvijā, “nelokāmi ticam, ka tumšo mākoņu vidū, tie, kuri ir dziļi iesakņojušies savās reliģiskajās tradīcijās un ir gatavi kopā strādāt, var nest cerības staru izmisušajai cilvēcei”.

Romas bīskaps atgādināja arī, ka budistu un kristiešu kolokvija laikā tika izcelti trīs svarīgi punkti, kuriem arī viņš vēlas pievērst uzmanību. Pirmkārt, tika akcentēts, ka “neviens nespēj izglābt sevi pats”, ka varam izglābties tikai kopā, jo esam saistīti savā starpā un cits no cita atkarīgi. Šīs patiesības gaismā pāvests aicināja sadarboties ar visiem – ar pilsonisko sabiedrību, citu reliģiju ticīgajiem, valdībām, starptautiskajām organizācijām, akadēmiskajām un zinātniskajām kopienām, kā arī ar visām pusēm, kas ir ieinteresētas veicināt draudzību, kas atbalsta mieru un brālīgumu, un ceļ ietverošāku sabiedrību.

Otrkārt, kolokvijā tika izcelts, cik svarīgi ir izglītot katru cilvēku, jo īpaši, jauniešus un bērnus, uzņemties rūpes un būt uzmanīgiem pret citiem cilvēkiem un pret vidi.

Treškārt, kolokvija dalībnieki noslēguma deklarācijā apgalvoja: “Ticam, ka lūgšana un meditācija var izmainīt lietas, šķīstīt mūsu sirdis un prātus, izlejot mīlestību, žēlsirdību un piedošanu tur, kur pastāv naids un atriebība, veicinot cieņas un gādības garu par citiem un par zemi”.

“Esmu ļoti priecīgs, ka rīt lūgsieties par mieru “Santa Maria in Trastevere” bazilikā,” teica pāvests saviem viesiem – budistu mūkiem no Taizemes. Viņš pateicās par laipno žestu apmeklēt Vatikānu un iedrošināja nemitīgas draudzības garā turpināt dialogu un sadarbību, jo īpaši ar Katolisko Baznīcu Taizemē. Pār delegācijas locekļiem un pār visu taizemiešu tautu Svētais tēvs piesauca bagātīgas debesu svētības.

28 maijs 2024, 18:11