Meklēt

Francisks: "Esiet patiesi citu, Dieva un sevis priekšā"

Sestdien, 25. maijā, pāvests Francisks Vatikānā tikās ar Laju, ģimenes un dzīvības dikastērija rīkotā starptautiskā kongresa dalībniekiem, kura tēma bija jauniešu pastorālā aprūpe.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot klātesošos, Svētais tēvs pateicās par Pasaules jauniešu dienu organizēšanu Lisabonā un mudināja viņus palīdzēt jauniešiem saglabāt kristīgās vērtības un pārliecību par Jēzus klātbūtni viņu ikdienas dzīvē. Pāvests sacīja, ka jauno paaudžu pastorālajā aprūpē būtiska ir individuāla “garīgā izšķiršana” (it.: discernimento). Tā ir māksla, ko pastorālajiem darbiniekiem pirmajiem ir jāapgūst. Tas attiecas uz priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem, katehētiem, garīgajiem līdzgaitniekiem, kā arī pašiem jauniešiem, kuri kalpo kā pavadoņi citiem jauniešiem. Jaunietim atrast cilvēku, kurš pārvalda izšķiršanas mākslu, nozīmē atrast dārgumu – uzsvēra Francisks, norādot, ka ir svarīgi brālīgi pavadīt jauniešus dzīves ceļā, palīdzot viņiem atrast savu aicinājumu, dzīvot svētumā un būt patiesiem pret sevi, citiem un Dievu.

Skaidrojot, kā veikt izšķiršanu, pāvests norādīja uz trīs aspektiem. Izšķiršana ir sinodāla, personiska un orientēta uz patiesību. Runājot par pirmo, viņš atzina, ka mūsdienās dominē individuālisms: katrs iet savu ceļu, katrs pats piešķir savai dzīvei jēgu, katrs nosaka savas vērtības, savas patiesības. Iespējams, pieturoties pie iedalījuma “man patīk” – “man nepatīk”. Un tas ir neglīts individuālisms – viņš atzina. Tā vietā Baznīca izšķiršanas praksē mums līdzās nostāda ticības brāļus un māsas, lai ejam ceļu kopā, nevis vienatnē, un tādējādi mūsu iekšējā nobriešana kļūst daudz bagātāka. Šādā nozīmē izšķiršana ir sinodāla.

Tajā pašā laikā izšķiršana ir personiska. Mūsu pasaulē viss ir standartizēts un homogenizēts, savukārt jauniešus ir jāpavada katru atsevišķi. Katrs no viņiem ir unikāls un neatkārtojams. Katrs ir pelnījis, lai viņu uzklausītu, saprastu un dotu padomu, kas atbilst viņa vecumam, viņa cilvēciskajam un garīgajam briedumam. Izšķiršana var būt tikai personiska. Svarīgi ir uzklausīt viņus un palīdzēt viņiem virzīties uz priekšu.

Visbeidzot, izšķiršana ir orientēta uz patiesību. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ir piesārņota ar viltus ziņām, kur personīgie profili bieži vien ir izmainīti vai kur tiek izveidoti viltus profili, kur tiek radītas alternatīvas identitātes. Tāpēc izšķiršana ir domāta jauniešiem kā ceļš uz autentiskumu: izkļūt no mākslīgām identitātēm un atklāt savu patieso identitāti. Tas nozīmē kļūt “patiesam” sevis, citu cilvēku un Dieva priekšā. Cik gan bieži mēs visi grimējam savu dvēseli, lai izskatītos tādi, kādi neesam. Esiet uzmanīgi, patiesi citu priekšā, Dieva priekšā, sevis paša priekšā – mudināja Romas bīskaps.

25 maijs 2024, 14:27